Boşanma maddi ve manevi tazminat dilekçesi

Boşanma maddi manevi tazminat dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma maddi manevi tazminat dilekçesi


MADDE 174.- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

MADDE 175.- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

MADDE 178.- Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.Boşanma maddi ve manevi tazminat dilekçesi,boşanma sonrasında talep edilecek maddi ve manevi tazminata ilişkindir.Aile hukuku kategorisindeki dilekçe örneklerimizi incelemeniz halinde boşanma davası ile birlikte maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin dilekçe örneklerine ulaşabilirsiniz.NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

                                       ……..

DAVACI :

ADRES:

DAVALI :

DAVA KONUSU : … .  ‘er TL maddi ve manevi tazminat talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

…Aile Mahkemesinin … esas … karar sayılı kararı ile boşanmaya karar verilmiştir.Bu karar …/…/… tarihinde kesinleşmiştir.

Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini,Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür.

Davalı ile evlenirken büyük bir mutluluk duyarak evlendim,evliliğinin bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir biçimde süreceği inancı ve hayalini besledim.Ancak davalı evlilik birlikteliği süresice bir çok olayda bu inancımı derin şekilde sarsacak davranışlarda bulunmuştur.Bu nedenle de boşanma kaçınılmaz olmuştur.Davalı tarafından defalarca toplum içinde küçük düşürüldüm,hakaretlere maruz kaldım.Yaşanılan bu süreç psikolojik problemler yaşamama neden olmuştur.

Boşanma sebebiyle mevcut ve beklenen menfaatlerim zarara uğramıştır. … nedenlerle maddi kayıplara uğradım.

Arz ve izah edilen nedenlerle davalı tarafından, tarafımda oluşturulan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen de hafifletmesi ve evlilik nedeniyle davalının kusurlu davranışları nedeniyle uğradığım maddi zararın giderilmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan ….TL manevi tazminat ve … TL maddi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat.

DELİLLER :

  • … Aile Mahkemesi’nin … esas ….kararsayılı kararı,
  • Tanıklar,
  • Zarar miktarının kanıtlanmasına ilişkin deliller ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla;

  • Davamın kabulü ile davalıdan toplam … . maddi tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline,
  • Yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. …/…/…

DAVACI

 

Boşanma maddi manevi tazminat dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.