Boşanma davasında tazminat ödenmezse ne olur

boşanma davasında tazminat ödenmezse ne olur
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bu yazımızda ”Boşanma davasında tazminat ödenmezse ne olur “sorusunu cevaplayacağız.

Maddi Manevi Tazminat Nedir ?

Maddi manevi tazminat,bir kimsenin haksız fiil veya başkaca haksız bir eylemi neticesinde,zarara uğrayan/uğrayanların zararını madden ve manen tazmin etmek üzere ödediği paradır.

Boşanma davasında tazminat 

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat ile boşanmada kusurlu eş,gerçekleştirdiği haksızlığın neticesinde  mahkemece belirlenen para miktarını ödeme yükümlülüğü altına girmektedir.

Bu hukuki durum yani tazminata neden olacak ilişki mahkeme tarafından tespit edildiğinde,hükmün kesinleşmesi ile haksızlığı gerçekleştiren tarafın bu borcu ödemesi aşamasına geçilecektir.

Elbette ki diğer alacakların tahsilinde olduğu gibi,borçlu borcunu ödemezse maddi ve manevi tazminat alacakları da devletin icra organları aracılığıyla tahsil edilecektir.

Mahkemenin maddi ve/veya manevi tazminat kararı ile para alacağı hakkı doğan taraf,borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde yani maddi ve manevi tazminat, borçlu tarafından ödenmezse,mahkemenin bu hükmünü icra vasıtası ile tahsil etmek gerekecektir.

Boşanma davasında tazminat ödenmezse ne olur ?

Bu soruyu tazminat borçlusundan,tazminat alacağını tazmin etmek üzere icra yollarına başvuru söz konusu olabilir, şeklinde yanıtlayabiliriz.İcra,haciz süreci başlatılıp işletilebilir.

Tazminat alacaklısı veya borçlusu,tazminat ödenmezse ceza hukuku anlamında bir suçlama söz konusu olur mu ? Sorusu düşünülebilir.

Tazminat ödenmemesi nedeniyle ceza alma söz konusu olmayacaktır.

Ancak borcunu ödemedi cezaevine girdi şeklinde haber veya duyumlarınız olabilir.

Bazı hallerde para ödememe nedeniyle cezaevine girme durumu olabilmektedir.

Nafaka borcunun ödenmemesi ya da icra sürecinde borcu ödemek için taahhüt eden borçlunun ,ödememesi yani taahhüdünü ihlal etmesi sonucu cezalandırılma mümkündür.

Bilindiği gibi bir kimsenin cezalandırılabilmesi için kanunda suçun cezasının önceden belirlenmiş olması gerekir.

Bu suçta cezada kanunilik ilkesinin gereğidir.

Nafaka ve taahhüdü ihlalde kanunda açıkça bu eylemlerin cezalandırılacağı yer almaktadır.

Ancak tazminat borcunun ödenmemesinde bir ceza öngörülmemiştir.

Yani kimse sadece maddi manevi tazminatı ödemediği için cezaevine girmez.

Ama icra aşamasında taahhütte bulunur da ödemezse taahhüdü ihlal suçunu işlediği için girebilir.

Boşanma özelinde yaptığımız bu açıklamalar tazminatın kaynağı ne olursa olsun iter kıdem tazminatından,isterse de trafik kazasından kaynaklansın bu haller için geçerlidir.

Etiket: Boşanma davasında tazminat ödenmezse ne olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir