Boşanma davasında hakim şahitlere ne sorar

boşanma davasında hakim şahitlere ne sorar
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davasında hakim şahitlere ne sorar ?

Boşanma davasında,boşanmaya neden olarak gösterilen vakaların-olayların ispatını farklı delillerle yapmak mümkündür.

İspat vasıtalarından bir de tanıklık müessesidir.Tanıklık boşanma davalarında sıklıkla başvurulan deliller arasındadır.

Boşanma davasında hakim şahitlere ne sorar ,sorusunu cevaplamadan önce konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, tanığın duruşmaya girişi ve tanıklık yapacağı ana kadar kısaca tarif edecek olursak;

Davada taraf olmayan kişiler tanık olarak gösterilebilir.Yani boşanma davası nedeni olarak gösterilen olaylara ilişkin bilgi ve görgüsü olan davacı veya davalı olmayan herkes tanık olabilir.

Boşanma davalarında tanıklar komşular,yakın akrabalar hatta anne baba veya çocuklar olabilmektedir.

Tanık davetiye ile çağrılır. Ancak, davetiye gönderilmeden taraflarca hazır bulundurulan tanık da dinlenir.

Kanunda gösterilen hükümler saklı kalmak üzere, tanıklık için çağrılan herkes gelmek zorundadır.(Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 245)

Tanık duruşmada dinleneceği esnada salona alınır.Birden fazla tanık var ise bunlar da ayrı ayrı dinlenir.Burada tanıkların birbirlerini etkilememesi ve tanıkların duruşmada konuşulanlardan etkilenmemesi amaçlanır.

Tanık duruşma salonuna alınarak,öncelikle kimlik tespiti yapılır. Tanıktan adı, soyadı, doğum tarihi, mesleği, adresi, taraflarla akrabalığının veya başka bir yakınlığının bulunup bulunmadığı, tanıklığına duyulacak güveni etkileyebilecek bir durumu olup olmadığı sorulur.

Ardından tanık yeminli olarak dinlenilecekse,yemin yaptırılır.

Tanıklık yapacağı konu kısaca aktarıldıktan sonra,tanıklığın önemi ve gerçeğe aykırı tanıklık yapmanın suç olduğu tanığa ifade edilir.

Tanık dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak, hâkim tarafından kendisine bilgi verilir ve tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini söylemesi istenir

Boşanma davasında taraflar, boşanmaya dayanak olarak bazı yaşanmış olayları gösterir.Bu olaylar günlük hayatta yaşanan şiddet,hakaret,tartışma gibi hadiseler olabilir.

Tanığın mahkemede dinlenilmesindeki maksatta bu hadiselere ilişkin gördüğü,duyduğu bildiği şeylere ilişkin olarak mahkemeye bilgi vermesidir. Boşanma davasında tanıklara sorulacak sorular da bu minvalde olacaktır.

Tanıktan önce konu ile ilgili bildiklerini anlatması istenir.Ardından hakim tarafından tanığa,konu ile ilgili eksik çelişkili yerlere ya da daha fazla detaylandırılması istenilen hususlara ilişkin sorular sorulur.

Tanığa sorulacak sorular dava konusu maddi olayın aydınlatılmasına yönelik olacaktır.Tanıkta olaya ilişkin bilgisini görgüsünü mahkemeye aktaracaktır.

Duruşmaya katılan taraf vekilleri; tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılan diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Taraflar ise hâkim aracılığıyla soru sorabilirler. Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde, sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine hâkim karar verir.

Etiket: Boşanma davasında tanıklara sorulacak sorular

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir