Boşanma davasında esasa ilişkin beyan dilekçesi örneği

boşanma davasında esasa ilişkin beyan dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davasında esasa ilişkin beyan dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

…. AİLE MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO      : 20../… esas

DAVALI            :

ADRES             :

DAVACI           :

ADRES            :

KONU             : Esasa ilişkin beyanlarımın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Davacının boşanma,nafaka,maddi ve manevi tazminat ve velayet talebiyle açmış olduğu boşanma davasında gelinen aşama itibariyle esasa ilişkin beyanlarımı yazılı olarak sayın mahkemenize sunmakla birlikte,önceki beyanlarımı tekrar ederim.Aşamalarda beyan ettiğim üzere davanın ve tüm taleplerin reddi gerekmektedir.Şöyle ki;

Davacı dava sürecinde hiçbir iddiasını somut delillere dayanarak ispat edememiştir.Bununla birlikte davacının tam kusurlu olduğu tanık anlatımları ve diğer deliller ile ispat edilmiştir.Bu kapsamda tam kusurlu olan tarafın kendi kusuruna dayanarak boşanma ve diğer taleplerde bulunması mümkün olmayacaktır.

Davacının tam kusurlu olmasının yanında iyi niyetinden de bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Evlilik birliğini kendi kusurlu davranışları ile çekilmez hale getiren davacının,velayet talebi yaşam tarzı ve kişilik yapısı nedeniyle reddedilmelidir.

Evlilik süresince ebeveyn olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyen davacının,müşterek çocukların menfaatine hareket etmesi ve mutlu bir yaşam sürdürmesi mümkün olmayacaktır.

Davacının asılsız maddi ve manevi şiddet beyanları gerçek olmamakla birlikte,dava sürecinde ispat da edilememiştir.

Herhangi bir darp cebir raporu söz konusu değildir,evlilik süresince de böyle bir şikayet veya başvuru olmamıştır.

Davacının mahkeme huzurunda dinlettiği tanıkların taraflı beyanda bulunduğu,birbirleri ile çelişen beyanlarının bulunduğu,davacının lehine olacak şekilde ifadelerinin gerçeğe aykırı şekilde yönlendirildiği diğer delillerden açıkça anlaşılmaktadır.

Dinlenilen tanıkların davacı ile yakın akrabalık ilişkisi bulunması yalan söylediklerine bir karine teşkil etmese de huzurda dinlenildikleri esnada hal ve davranışları ile bir çok çelişki barındıran beyanlarda bulunmaları, söz konusu tanıkların beyanlarına itibar etmemek gerektiğini ortaya koymaktadır.

Davacının iddia ve savunmalarının boşanmaya konu olmayacağının bir başka nedeni de,iddia ettiği hadiselerin yaşanmasından sonra uzun bir süre birlikte yaşamaya devam etmiş olmasıdır.

İddialar asılsız olmakla birlikte Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında yer aldığı üzere birlikte yaşamak önceki hadiselerin affı anlamına gelmektedir.

SONUÇ: Yukarıda arz ve izah ettiğim üzere ,

Önceki cevap dilekçemizde de ayrıntıları ile açıkladığımız nedenlerle, haksız,dayanaksız açılmış davanın reddi ile yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim.   …/…/…

DAVALI  

 

Boşanma davasında esasa ilişkin beyan dilekçesi örneği (indir)

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Boşanma davasında sosyal inceleme raporuna itiraz dilekçesi

Boşanma davası İstinaf Mahkemesine başvuru dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir