Boşanma davası nasıl açılır 2019

boşanma davası
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davası nasıl açılır 2019 , gerekli evraklar nelerdir?

Boşanma davası açabilmek için öncelikle boşanma sebeplerinden birinin var olması gerekmektedir.

Bu sebeplerden birinin var olduğunu düşünüyorsanız buna ilişkin dilekçe örneğini kendi durumunuza uyarlayarak hazırladıktan sonra aile mahkemesine gitmeniz gerekmektedir.

Dilekçe örneğinden iki suret hazırlayarak mahkemeye sunmanız gerekir çünkü bu suretlerden birisi dosyaya eklenecek diğeri de karşı tarafa gönderilecektir.

Aile mahkemesine veya Aile mahkemesinin bulunmadığı yerde Asliye Hukuk mahkemesine gittiğinizde öncelikle nöbetçi Aile mahkemesinin kalemini bulmanız gerekmektedir.

Kaleme giderek dava açmak istediğinizi söylediğinizde dava dilekçesi yazı işleri müdürü tarafından havale edilecek ve kayda alınacaktır.

Ardından evrağınız UYAP sistemine kaydedilerek yatırmanız gereken harç ve masraflar tespit edilecektir.

Bu parayı vezneye yatırmanız gerekmektedir.Bu parayı yatıracak maddi gücünüz yoksa dava dilekçenizi adli yardım talepli hazırlamanız gerekmektedir.Vezneye parayı yatırdıktan sonra makbuzunu kaleme teslim etmenizin ardından işlem tamamlanacaktır.

Dava dilekçenizi teslim ederken dosyaya kimlik fotokopinizi eklemeyi unutmayınız.

Yukarıda ifade edilen işlemlerin sıralamasında değişiklik olabilir ancak genel hatları itibarıyla boşanma davası açma süreci bu şekildedir.

Boşanma davasını açacağınız mahkeme ile aynı şehirde bulunmuyorsanız dilekçenizin başlığını aşağıdaki şekilde düzenleyerek;

(Göndereceğiniz ilin adını yazarak) Nöbetçi Aile Mahkemesine Gönderilmek Üzere

(Dilekçeyi teslim ettiğiniz İlin adını yazarak ) Nöbetçi Aile Mahkemesine

boşanma davası dilekçesini bulunduğunuz yerdeki mahkeme aracılığıyla davayı açmanız gereken mahkemeye gönderilmesini sağlayabilirsiniz bu halde davanın açıldığı tarih sizin dilekçeyi teslim ettiğiniz tarihtir.

Dava dilekçenizle birlikte delillerinizi de sunmak isterseniz bunları da iki suret halinde dilekçenize ekleyebilirsiniz ancak delillerin dava dilekçesi ile birlikte sunulması zorunluluğu yoktur.Delillerin neler olduğunu dilekçenizde belirtmiş iseniz bunları ön inceleme aşaması sonlanana kadar mahkemeye sunabilirsiniz.

Boşanma Davası Hakkında Merak Edilenler.​​

Boşanma davası nedir? Boşanma davası hangi mahkemede açılır?Kimler boşanma davası açabilir?Boşanma nedenleri nelerdir?Dava ne kadar sürer?Boşanma davası türleri nelerdir?Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma dava dilekçesi nasıl hazırlanır? Merak edilen soruların cevapları bu başlıkta.

Boşanma nedir?

Boşanma evliliği sona erdiren hallerden bir tanesidir. Evlilik ölüm,gaiplik,iptali gerektiren hallerde ve evliliğin yok hükmünde sayılmasını gerektiren hallerin varlığında da sona erer.

Boşanma davasını hangi mahkemede açabilirim?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile mahkemeleridir.Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk mahkemelerinde boşanma davası açılabilir.Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri boşanma davasına Aile mahkemesi sıfatıyla bakacaktır.Boşanma davası Asliye Hukuk mahkemesinde açılacaksa hazırlanacak dava dilekçesinde ilgili Asliye Hukuk mahkemesinin adının yazıldığı hitap kısmının altına Aile mahkemesi sıfatıyla yazılmasında fayda vardır.

Boşanma davasını yaşadığım yerdeki Aile Mahkemesinde açabilir miyim?

Bu sorunun cevabı yetkili Aile mahkemesinin tespitiyle ilgilidir.Medeni Kanunda buna ilişkin olarak;

  • Eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde,
  • Davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde boşanma davasının açılabileceğini belirtmiştir.

Boşanma davasını ikametgahınızın bulunduğu yerdeki ​Aile mahkemesinde açabileceğiniz gibi dilerseniz eşinizle dava açmadan önce beraber ikamet ettiğiniz yer Aile mahkemesinde dava açabilirsiniz ancak bu durumda son adreste altı ay eşinizde birlikte ikamet etmiş olmanız gerekmektedir.

Boşanma davasını yanlış mahkemede açarsam veya karşı taraf yanlış mahkemede açarsa ne olur?

Öncelikle yanlış mahkeme tabirini konunun anlaşılır olmasını sağlamak maksadıyla seçmiş bulunmaktayız.Bu konudaki doğru tabir görevsiz veya yetkisiz mahkemede dava açmaktır.

Yetkisiz yani bir önceki başlıkta sayılan yerlerin dışında bir mahkemede dava açmanız halinde karşı taraf usulüne uygun şekilde yetki itirazında bulunmaz ise açtığınız dava devam edecektir.Ancak karşı tarafın yetki itirazında bulunması halinde,mahkemece itiraz yerinde görülürse davanız hakkında yetkisizlik kararı verilerek,dosya yetkili mahkemeye talep üzerine gönderilecektir.

Avukatım olmadan boşanma davası açabilir miyim?

Boşanma davası açmak için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.Kendiniz usulüne uygun hazırladığınız bir dilekçe ile mahkemeye başvurabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma nedir?

Boşanma davanızı açarken çekişmeli olarak açabileceğiniz gibi,şartları mevcut ise anlaşmalı olarak da açabilirsiniz.Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanmaya nazaran çok kısa sürede sonuçlanacaktır.Ancak davanın bu şekilde açılabilmesi için tarafların maddi ve manevi konularda anlaşmış olması gerekir.Ayrıca evliliğin dava açıldığı tarih itibariyle bir yıl sürmüş olması gerekmektedir.

Yabancı bir ülkede eşimden boşandım.Bu karar Türkiye’de geçerli midir?

Yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de Cumhuriyeti mahkemelerince verilen bir karar gibi kesin hüküm etkisi doğurabilmesi için,yabancı ülkede verilen kararın tanınması,tanıma içinde dava açmak gerekmektedir.Yabancı ülkede verilmiş bir kararın uygulanabilmesi yani icrası için ise tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Boşandıktan sonra eşimin soy adını kullanabilir miyim?

Bu mümkündür ancak bunun için usulüne uygun bir dava açılması gerekmektedir.

Davaya bakacak mahkeme Aile Mahkemesidir.

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.
Koca, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

Boşanma davası sebepleri nelerdir?

Boşanma davası açabilmek için kanunun aradığı sebeplerden en az birinin bulunması gerekmektedir.

Medeni Kanunun boşanma sebeplerini özel sebepler ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayırmıştır.

Genel boşanma sebebi;

  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (Toplumda şiddetli geçimsizlik olarak bilinir)

Özel boşanma sebepleri;

  • Akıl hastalığıdır.

Eşimle aramızda şiddetli geçimsizlik var boşanmak istiyorum.

Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde “evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerin her birinin boşanma davası açabileceği” hükme bağlanmıştır. Bu boşanma nedeni genel niteliktedir.Hangi olayların evlilikten beklenen menfaatin ortadan kalmasına neden olacağı ve evliliğin sonlanmasını gerektirdiği mahkemenin takdirindedir, ancak uygulamada bir takım davranışların varlığı halinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilmektedir.

Eşim beni aldattı boşanabilir miyim?

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Zina kanunda mutlak boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir.Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus sadakatsizliğin cinsel boyutunun olup olmamasıdır zina sadakatsizlik kapsamında olmakla birlikte,her sadakatsiz davranış zina nedeniyle boşanmaya sebebiyet vermeyecektir.Sadakatsizliğin türüne göre genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle de boşanma davası açılabilecektir.

Yargıtayın zina sebebiyle boşanma konusunda örnek kararlarından bazıları şu şekildedir.

Yargıtay bir kararında zina eden eş ile şiddet uygulayan eşin kusurlarının eşit olduğunu belirtmiştir.

Kadının, yalnızken geceleyin bir başka erkeği ortak konuta alması, zinanın varlığına delalet eder.

Eşim bana kötü muamelede ve onur kırıcı davranışlarda bulunuyor boşanabilir miyim?

Eşe karşı bedensel veya ruhsal şiddete başvurulması,eşin onurunu haysiyetini ve manevi varlığını zedeleyecek bir takım fiiller de bulunulması kanunda boşanma nedeni olarak düzenlenmiştir.Kanunda bu husus kötü muamele veya onur kırıcı davranış olarak belirtilmiştir.Eşin fiziksel veya ruhsal bütünlüğüne yönelik bir takım müdahaleler,fiziki acı veren davranışlar bu kapsamda olmakla birlikte ruhsal bütünlüğünü tahrip etmeye yönelik söz ve davranışlar,eşin onurunu manevi kimliğini aşağılayan her türlü davranış bu madde kapsamında değerlendirilebilir.

Eşim suç işledi boşanabilir miyim ?

Eşlerden birinin suç işlemesi tek başına boşanma nedeni olarak düzenlenmemiştir.Suçun küçük düşürücü nitelikte olması aranmıştır.Küçük düşürücü suçların neler olduğu hakkında bir açıklık bulunmamakla birlikte,kanunda yer alan yüz kızartıcı suçların bu kapsamda olduğu kabul edilmektedir.Bu suçların kapsamı mahkeme tarafından değerlendirilecektir.

Eşim haysiyetsiz hayat sürmektedir boşanmak istiyorum.

Haysiyetsiz hayatın varlığından söz edilebilmesi somut olayın özelliğine göre değerlendirme yapılması gerekmekle birlikte eşin bir takım davranışlarının haysiyetsizlik olarak nitelendirilebilmesi ve bu sebeple boşanma kararı verilebilmesi için, başkalarıyla bu davranışlarının yaşam tarzı olarak benimsenmiş ve bu şekilde yaşamanın devamlılık göstermesi gerekir.Haysiyetsizlik kavramını toplumca hoş karşılanmayacak davranışlar olarak ifade edebiliriz haysiyetsizlik arz eden davranışların neler olduğu farklı kriterlerle birlikte toplumun örf ve adetlerine göre hakimce takdir edilecektir.

Eşim beni öldürmeye çalıştı boşanmak istiyorum.

Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi kanunda düzenlenen özel boşanma nedenlerindendir.Eşin yaşamının diğer eş tarafından  sonlandırılmasına yönelik davranışların bu boşanma nedeni kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği mahkemenin takdirindedir.Ancak uygulamada bir takım davranışların varlığı bu boşanma nedeni kapsamında değerlendirilmiştir.Ayrıca eşlerden birinin diğerinin ölüm tehlikesi karşısında seyirci kalması da bu neden kapsamında değerlendirilebilir.

Eşim evi terk etti boşanabilir miyim?

Medeni Kanunda eşlerden birinin, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğer eşi terk etmesi  veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemesi ve belli bir takım şartlarında bulunması halinde boşanma talep edilebileceği belirtmiştir.Ayrıca terk kavramını genişleterek eşlerden birinin diğer eşin ortak konuta dönmesini engellemesi ,engellemede bulunan eşin ortak konutu terk etmiş sayılacağını ifade etmiştir.

Boşanma davam reddedildikten sonra 3 yıl geçmesine rağmen evlilik birliği yeniden kurulmadı yeni bir boşanma davası açabilir miyim?

Boşanma davasının reddi kararının kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Mahkeme boşanma kararı yerine ayrılık kararı verdi ayrılık kararı nedir?

Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte, evlilik birliğini tamamen sona erer. Ayrılık kararında ise ortak hayat, ayrılık süresince, geçici olarak durdurulur. Ayrılık halinde, evlilik sona ermez,evlilik birliğinin getirdiği birlikte yaşamın gerektirdikleri hariç tüm hak ve yükümlülükler devam etmektedir.Zira ayrılık kararı ile birlikte yaşamaya ara verilmiştir.

Boşanma davasında watsapp ve facebook kayıtları delil olarak kabul edilir mi?

Bu konuda T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi  E: 2016/14742 K: 2017/2577 K.T.: 07.03.2017 kararı “..Ayrıca, sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların, ancak hesabın sahibi veya aynı paylaşım ortamında (facebook/WhatsApp) bulunan kişilerce delil olarak kullanımının mümkün olduğu düşünülebilecektir. Diğer bir anlatımla, sahte profil oluşturup paylaşımlarda bulunmak veya kişi profillerinde hesap sahibinin bilgisi, muvafakatı ve izni olmaksızın yapılan paylaşımların delil olarak sunulması halinde, bunların 6100 Sayılı HMK’nun 189/2. maddesi kapsamında hukuka aykırı delil kabul edilmesi gerekir.”şeklindedir.

Tamamen kusurlu eş boşanma davası açabilir mi?

Bu konuda  Yargıtay’ın kararı şu şekildedir;tamamen kusurlu eşin de dava açabileceği ve yararına boşanma hükmü elde edebileceği biçiminde yorumlamak ve değerlendirmek doğru değildir. Çünkü böyle bir düşünce, kimsenin kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak elde edemeyeceği yönündeki temel hukuk ilkesine aykırı düşer. Bu karardan anlaşılacağı üzere tamamen kusurlu eşin boşanma davası açması mümkün değildir.

Eğer iki eş , aile mahkemesine boşanmanın mali ve diğer unsurları konusunda ve boşanma konusunda anlaşarak gitmişler ise mümkün olan en hızlı prosedürle birkaç ay içinde anlaşmalı olarak boşanabilirler.Anlaşmalı boşanmada mahkemeye sunduğunuz anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçenizin ardından size duruşma günü tayin edilir.Duruşma dününde tek celsede beyanlarınız alınır bu duruşmaya tarafların katılması zorunludur.Duruşmada boşanmaya karar verilir.Ardından gerekçeli karar yazılır ve size tebliğinin ardından süresinde itiraz etmezseniz boşanma kesinleşmiş olur.

Ancak taraflardan biri herhangi bir nedenle boşanmak istemez veya anlaşmalı boşanmayı kabul etmese aile hukukunda süre bakımından suistimale neden olabilecek kısımlar mevcuttur.Çekişmeli boşanma aşamaları özet olarak şöyledir;

Dilekçe değişimi diğer adıyla dilekçe teatisi aşamasında dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilir ardından dava dilekçesine cevap dilekçesini davalı sunar bunun üzerine davacı tarafından cevaba cevap dilekçesi sunulur,son olarak davalı ikinci cevap dilekçesini sunar bunun ardından dilekçe değişimi aşaması tamamlanır.Bu süreç değişmekle birlikte 4-5 ay arasında sürebilmektedir.

Ardından ön inceleme duruşması için mahkemece size gün verilir.Ön inceleme duruşmalı yapılmak zorunda değildir yapılması halinde uyuşmazlığa neden olan konular tespit edilir ve taraflar son kez delillerini tamamlaması konusunda uyarılır.

Ön inceleme aşamasının tamamlanmasıyla tahkikat evresine geçilir bu aşama duruşmalıdır taraflar iddia ve savunmalarını mahkeme huzurunda dile getirir ve ispatlamaya çalışır.Bu aşama yaklaşık dört duruşma olarak sürmektedir.Bu aşama süre olarak mahkemenin iki,iki buçuk ayda bir duruşma vereceğini düşünürsek yaklaşık bir yılı alabilmektedir.Dosyanız karara çıkar ve karar verilir bunun ardından itiraz süresi içinde taraflardan biri karara itiraz ederse dosya incelenmek üzere Bölge Adliye Mahkemesine gider.

Buradan çıkan karara karşı da temyiz yolu açıktır.Bu aşamaların ne kadar süreceğini kestirmek mümkün olmamakla birlikte iyimser bir tahminle toplamda boşanma sürecinin 2,5-3 sene kadar sürdükten sonra kesinleşebileceği söylenebilir.Pek tabiî ki bu süre sadece bir tahmindir zira her dava kendi kendine özgüdür,davanın açıldığı mahkemenin iş yükü ve başkaca nedenler bu süreye etki edebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir