Boşanma davalarında geriye dönük telefon kayıtları 2019

boşanma davalarında geriye dönük telefon kayıtları
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davalarında geriye dönük telefon kayıtları 2019

Boşanma davalarında geriye dönük telefon kayıtları nın istenilmesi mümkündür.Ancak istenilen bu kayıt sadece hts kaydı olarak adlandırılan kayıtlardır.

Telefon görüşmesinin ve mesajlaşmanın tarihi,saati ve kiminle yapıldığına ilişkin bilgileri barındırmaktadır.

Geriye doğru telefon kayıtlarında,görüşmenin veya mesajlaşmanın içeriğinin yer alması mümkün değildir.

Çünkü telefon görüşmelerinin içeriğinin kayıt altına alınması bir suç soruşturmasında,şartları var ise ceza mahkemesinin kararı alındıktan sonra belli bir süre ile mümkündür.

Bu bakımdan Aile Mahkemesi, geriye dönük olarak içerik olmaksızın SMS ve telefon görüşmesinin tarih,saat,görüşme süresi ve kiminle yapıldığına ilişkin bilgileri talep edebilmektedir.

Bununla birlikte tarafların mesajlaşmalarını delil olarak kullanması veya yaptıkları telefon görüşmelerini kayıt altına alarak mahkemeye  delil olarak sunması söz konusu olabilmektedir.

Bu durumda tartışılması gereken konu bu delillerin hukuka uygun delil niteliğinde olup olmadığıdır.

Tarafların mesaj dökümlerini mahkemeye delil olarak sunması hukuka uygun bir delildir.İspat açısından da değer ifade edecektir.

"Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı erkeğin bağımsız konut sağlamadığı, eşini istemediğini, onu sevmediğini söylediği, eşine "Ne arayıp duruyon lan, canımı sıkma benim" şeklinde ifadeler bulunan telefon mesajı gönderdiği anlaşılmaktadır.
Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.
Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır.
Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır." (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2016/23424 E.  ,  2018/10767 K. ) 

Telefon görüşmelerinin kayıt altına alınarak mahkemeye delil olarak sunulmasında ise yerleşmiş bir yargı uygulaması olmamakla birlikte,ağırlıkla kabul olunan görüş;

"Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun olduğunun kabulü zorunludur . denilerek delil amaçlı ve kişinin kendisine yönelen eylemler nedeniyle ses kaydı yapılmasının hukuka uygun olduğu kabul edilmiştir. " (Hukuk Genel Kurulu 2013/1183 E.  , 2014/960 K.) şeklindedir.

Hukuka uygun olarak  delil elde etme ile kurgudan ibaret delilleri ya da delil oluşturmak için yapılan görüşme kayıtlarını ayırmak gerekmektedir.

Delil oluşturmak maksatlı kayıtların veya kurgu delillerin boşanma davasında delil değerinde olması mümkün olmayacaktır.

Telefon kayıtlarının delil olarak kullanılması konusunda, doğrudan kesinlikle hukuka aykırıdır kullanılamaz demek mümkün olmamakla birlikte durumun gereklerine göre kişi kendine karşı işlenen bir suça ilişkin bir daha kanıt elde etme imkanı bulamayacak ise mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.

Taraflarca mahkemeden telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar sıklıkla başvurulan delillerdendir.

Bu delile ilişkin 2'nci Dairesinin bir çok kararı mevcuttur.Bunlardan bir kısmını sizler için inceledik.

2. Hukuk Dairesi  2018/6041 E.  ,  2018/10934 K.

Davalı erkek cevap dilekçesi ile diğer iddiaları yanında eşinin sadakatsiz olduğu iddiasını ileri sürmüş ve delil olarak telefon iletişim kayıtlarına ve ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/395 esas ve 2015/844 karar sayılı dosyasına dayanmıştır.
Mahkemece telefon numaralarına ait görüşme kayıtları istenmemiştir.
Davalı erkek tarafından delil olarak dayanılan kadının telefon görüşme kayıtlarının getirtilerek incelenmesi tüm delillerin ve celp edilen ceza dosyasının da birlikte değerlendirilerek gerçekleşecek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

2. Hukuk Dairesi 2017/6060 E. ,2018/2585 K.

Davalı-davacı erkek karşı dava dilekçesinde delil olarak telefon görüşme kayıtlarına dayanmıştır.
Mahkemece davalı-davacı erkeğin dayandığı telefon görüşme kayıtları getirtilerek değerlendirilip bir sonuca varılması gerekirken, davalı-davacı erkeğin delilleri toplanılmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması hukuki dinlenilme (HMK m.27) hakkına aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Etiket: Boşanma davalarında geriye dönük telefon kayıtları

Bu yazıda kullanılan Yargıtay kararları  https://emsal.yargitay.gov.tr sitesinden alıntılanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir