Boşanma davası cevaba cevap dilekçesi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davası cevaba cevap dilekçesi boşanma davasının dilekçe teatisi(değişimi) aşamasında davacı ve davalı taraflar mahkemeye ikişer adet dilekçe sunarlar.Cevaba cevap dilekçesi davacının dava dilekçesinin ardından,davalının cevap dilekçesini sunmasıyla,mahkemeye davacı tarafından sunulacak dilekçedir.Davacı bu dilekçesinde dava dilekçesinde yer verdiği konuları tekrarlayıp detaylandıracak bunun yanında davalının cevap dilekçesinde yer verdiği savunmaları çürütme çabasına girecektir.Tüm bu konuları kapsayan genel nitelikte bir dilekçe örneği hazırlayarak sizlere sunduk.Dilekçemiz kapsamında boşanma talebinin yanı sıra,maddi ve manevi tazminat,nafaka,velayet konuları yer almakta.

AİLE MAHKEMESİNE  (davanın açıldığı mahkeme)

                                                                                                          …….

DOSYA NO  : ………./….. E.                                                

                                                                                             

DAVACI                     : …………. … ..- TCNO: … .. ……… ..

ADRES                      :

DAVALI                     :

ADRES                      :

DAVA KONUSU       :    …… tebliğ tarihli cevap dilekçesine cevaplarımın sunulmasıdır.
CEVAPLARIM           :

1-Davalı dava dilekçesinde yer alan hususların gerçeği yansıtmadığını,taraflar arasında bir geçimsizlik bulunmadığını savunmakta bunun yanında tarafımın bir takım huzursuzluklar çıkardığını iddia etmektedir.Bu halde kendi ile çekiştiği ortadadır.Dolaylıda olsa davalı bir takım geçimsizliklerin olduğunu kendisinden kaynaklanmadığını iddia ederek kabul etmektedir.
2-Yaşanan huzursuzluklarda kusurlu tarafın ben olduğum beyanı gerçeği yansıtmamaktadır. Davalının tarafımın hakaretlerine ve tehditlerine maruz kaldığı iddiası tamamen hayal ürünü olup, açılan davaya dayanak sunmak ve kendini haklı gösterme çabasından başka bir şey değildir.

3-Davalı her ne kadar sorumluluklarını yerine getiren iyi bir eş olduğunu beyan etmiş ise de evliliğin devamı süresince tarafıma yönelik onur kırıcı davranışları,hakaretleri,aileme olan olumsuz tavır ve sözleri evliliğin gerektirdiği saygı ve sevgi yükümlülüğünü yerine getirmediğini açıkça ortaya koymaktadır.Evlilik birliğinin huzurunu sürekli olarak bozan davalı taraf evlilik boyunca meydana gelen sorunların kaynağı olmuştur.Sorun çıkartma eğiliminin yanı sıra agresif ve kavgacı kişiliği evlilik hayatı boyunca şiddete başvurması nedeniyle evlilik birliği sürdürülemeyecek şekilde temelinden sarsılmıştır.

4-Evlilik süresi boyunca üzerime düşen yükümlülükleri itinayla ve özveriyle yerine getirdim.Yaşanan her olumsuz olayda davalı tarafından küçük düşürüldüm hakaret ve tehditlere maruz bırakıldım.

5-Davalı aşırı kıskanç bir mizaca sahiptir…… sebepler bunu açıkça ortaya koymaktadır.

6-Davalının nafaka ve tazminat talepleri haksızdır.Kendisine ait evi ve işyerlerinin bulunması, diğer malvarlığı  dikkate alındığında boşanma halinde maddi durumunda, sosyal yaşamında hiçbir değişiklik olmayacağı ve yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılacaktır. Kaldı ki davalının kusurlu olması nafaka ve tazminat taleplerinin reddini gerektirir.

7-Boşanmaya karar verildiği takdirde değerlendirilecek olan velayet noktasında ise; davalının “anne bakımı ve ilgisine muhtaç çocuğun menfaati gereği” şeklinde bir açıklama yaparak TMK m.169’a göre velayeti talep etmesi haklı görülebilir bir gerekçe olamaz. Çünkü yaşı itibariyle çocuğun anne bakım gereksiniminden uzaklaştığı bir dönem olduğu zaten bilinen bir husustur. Bu gerekçe, velayete temel teşkil edemez.

Diğer yandan kusurlu davranışları ile boşanmaya giden süreçte,davalı tarafın, müşterek çocuğun zarar görmesine neden olan davranışlarının ağırlığı ortadadır. Buna rağmen yine çocuğun menfaatini gözetmeyerek velayeti talep etmektedir. Hakkımda ise, kızım ile ilişkimin yakın olmadığı iddiası doğru olmayıp tanık beyanları ile de bu husus anlaşılacaktır.

8-Dava dilekçesinde ileri sürülmeyen yukarıdaki açıklamalarımız ve taraflar arasındaki şiddetli geçimsizlik hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan …… nin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.Tanık adresi aşağıda bildirilmektedir.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum sebeplerle;

Davalı tarafın cevaplarını kabul etmediğimi  beyan eder,

Davamın kabulü ile boşanmaya karar verilmesine,

Dava dilekçemde ki talepleri aynen tekrar ederek taleplerimin kabulüne,

Yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

TARİH

Davacı

Tanık Adresi :

 

Boşanma davası cevaba cevap dilekçesi indir (pdf)

Boşanma davası cevaba cevap dilekçesi indir (word)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir