Borca itiraz dilekçesi

Borca itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Borca itiraz dilekçesi

….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO : 2018/…

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU) :

KARŞI TARAF

(ALACAKLI) :

DAVA KONUSU : Borca itirazlarımın sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Alacaklı tarafça …. İcra Müdürlüğü’nün …… Sayılı dosyası ile aleyhime yapılan icra takibi kapsamında yasaya aykırı olarak tarafıma tebliğ edilen ödeme emrinden …. tarihinde yapılan tebliğ ile haberdar oldum.

Mahkemenize sunduğum makbuzlardan söz konusu borca ilişkin ödemenin yapıldığı anlaşılacaktır.

(Alternatif) Alacaklı tarafından takibe konu olan borcun … TL lik borç bana ait değildir.Bakiye borca itiraz ediyorum.Takip konusu borca temel teşkil edebilecek herhangi bir hukuki ilişki mevcut değildir.

Sonuç olarak,mükerrer tahsilat amacıyla icra takibi başlatılması hususunda savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı ve her türlü tazminat hakkımın saklı olduğunu bildiririm.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda sayılan nedenlerle alacaklı tarafından ……… İcra Dairesi’nde …………. dosya numarası ile başlatılmış olan ilamsız takipte borca,faize ve ferilerine itiraz ediyorum. İş bu sebeple aleyhime açılmış haksız icra takibinin durdurulmasını talep ederim. …/…/…

Borçlu

Ek : Ödeme Dekontları

 

borca itiraz dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir