Bilgi edinme kanunu dilekçe örneği

Bilgi edinme kanunu dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Bu yazımızda ” Bilgi edinme kanunu dilekçe örneği ” ile dilekçenin hazırlanmasında faydalı olabilecek bilgiler yer almaktadır.

Anayasa ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği “Herkes, bilgi edinme hakkına sahiptir.”Bilgi edinmenin şekli,usulü,kapsam ve sınırları kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Bilgi edinme kanununa uygulanmasına ilişkin usullere dair yönetmelikte (md.9) “Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır.” Hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde talebinizi ifade ettiğiniz ad, soyad, adres,imza yer alan bir dilekçe ile başvuru yapmanız mümkündür.Bu kapsamda aşağıdaki dilekçe örnek oluşturabilecektir.(Yönetmelikte yer verilen bilgi edinme kanunu form örneği yazının sonundadır.)

Bilgi Edinme Dilekçe Örneği

 

ADALET BAKANLIĞINA

                        ANKARA

 

Konu  :Bilgi Edinme Talebi Hakkında.

 

Bölge Adliye Mahkemelerince verilen kararlar,mahkeme kararlarının aleniliği ilkesi kapsamında yazılı veya elektronik ortamda yayınlanmakta mıdır?Yayınlanmıyor ise Yargıtay,Danıştay emsal karar arama platformu benzeri bir elektronik içtihat karar bankası kurulması yönünde bir çalışma var mıdır?

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgilerin tarafıma gönderilmesi hususunda  gereğini arz ederim. TARİH

 

İmza

Ad Soyad

Başvuru sahibinin;

Adı Soyadı:

T.C.Kimlik No:

Adresi:

E Posta Adresi:

Telefon:

 

Bilgi edinme Kanunu kapsamında hazırlanan dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı ve kurum veya kuruluşun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar dilekçede belirtilir.

Bilgi Edinme Kanunu Dilekçesi Elle mi Yazılmalıdır  ?

Bilgi edinme kanunu kapsamında hazırlanan başvuru dilekçelerinin veya başvuru formlarının, daktiloyla doldurulması veya bilgisayar çıktısı olması şartı aranmaz. Ancak başvuru dilekçeleri veya formları okunaklı ve anlaşılır bir şekilde yazılır veya doldurulur.

Bilgi Edinme Kanunu Dilekçesi Nasıl Gönderilir ?

Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir.

Bilgi Edinme Kanununa dair yönetmelikte başvurularda kullanılmak üzere aşağıda yer verildiği üzere form örneği hazırlanmıştır.

Bilgi Edinme Başvuru Formu Örneği

EK-1

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU

(Gerçek Kişiler İçin)

 

Başvuru sahibinin adı ve soyadı: 
Oturma yeri veya iş adresi: 
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.) Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?

 

Yazılı                      Elektronik

Elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.) 
İmzası: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

  

 

Bilgi edinme kanunu dilekçe örneği İNDİR (TIKLAYINIZ)
Etiket: Bilgi edinme kanunu dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir