Bila ikmal ve ikmalen ne demek ?

Bila ikmal
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bila ikmal ve ikmalen ne demek ?


Bu yazımızda bila ikmal ve ikmal kavramının hukuk terimi olarak kullanımı kısaca izah etmeye çalışacağız.

Bilindiği üzere mahkemelerde işlemlerin bir kısmı başka mahkemelerin görevlendirilmesi,hukuki ifadesiyle istinabe suretiyle yapılmaktadır.

Mahkemeler tanık dinlenilmesi ve diğer çeşitli konularda da istinabe yoluna başvurabilir.

Örneğin bir ceza davasında tanık dinlenmesi gerekmekte ve bu tanık davanın görüldüğü mahkemenin yargı alanı dışında ikamet etmektedir.

Bu durumda işlem, genellikle istinabe yani kişinin bulunduğu yerdeki mahkeme vasıtasıyla yerine getirilmektedir.Aynı durum savcılıklar için de söz konusudur.

Mahkemenin istinabe işlemi neticesinde,görevlendirilen diğer mahkeme gereken işlemleri yapar ve tamamlayıp evrakları mahkemesine iade eder.

Verdiğimiz örnek üzerinden ifade edecek olur isek,tanığı dinleyerek ifade duruşma tutanağını mahkemesine gönderir.

Görevlendirilen mahkeme talep edilen işlemi yerine getirir ise, yani örneğimizden hareket edecek olursak, tanığı dinler ise evrakı ikmalen mahkemesine iade eder.

Zaten ikmal kelimesinin anlamı da eksik olunanı tamamlamaktır.Mahkemeler de bu kavramı işlemin tamamlandığı manasında kullanmaktadır.

Bu durum evrak üzerinde ikmalen cevap verilmiştir ya da ikmalen mahkemesine iade edilmiştir şeklinde yer almaktadır.

Görevlendirilen mahkeme talep edilen işlemi yerine getiremez ise yani tanığı dinleyemez,tanığa ulaşamaz ise evrakı bila ikmal mahkemesine iade eder.

Bila kelimesinin kelimeye kattığı anlam “-sız,-siz”dir yani kelimeyi olumsuz hale getirmektedir.

Mahkemelerde bila ikmal iade kavramını işlem tamamlanmaksızın iade manasında kullanmaktadır.Bu kavram “bila tebliğ” teriminde de karşımıza çıkmaktadır.

Bila ikmal kavramını “ikmal edilmeksizin” olarak tanımlamamız mümkündür.

Talimat evrakı bila ikmal iade edilirse mahkeme bu işlemi yerine getirmek üzere,yeniden talimat yazmak gibi yeni işlemler yapacaktır veya işlemin yapılmasından vazgeçecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir