Belediye idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği

belediye idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Belediye idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği

….. NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE

 

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

DÜZENLENME TARİHİ :

TEBELLÜĞ TARİHİ       :

KONU                            : …… Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün ……seri ....sıra numaralı trafik idari para cezası tutanağına  itirazım ve iptali talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Adıma kayıtlı … tescil plakalı aracıma ilişkin olarak,Karayolları Trafik Kanunun …. Maddesi hükmüne istinaden “……… “ kuralının ihlal edildiğinden bahisle gıyabımda kesinlen dava dilekçeme ekli toplam …tutarında ceza tutanağı hazırlanıp …. Tarihinde tarafımca tebellüğ edilmiştir.

Hakkımda tahakkuk ettirilen idari para cezası hukuka ve yasaya aykırıdır.Şöyle ki;

Aracın park edildiği yer olarak belirtilen yer ikamet ettiğim dairenin yer aldığı binanın önüdür.

Aracımı evimin önüne park etmemin doğal bir durum olduğunu düşünmekteyim.Belediyenin şehrin trafiğini düzenlemek üzere ceza yetkisi bulunmakla birlikte vatandaşın aracını park etmesi için uygun park alanlarını düzenlenmesi ve araç park alanını vatandaşın kullanıma sunma sorumluluğu da bulunmaktadır.

Bu kapsamda belediyenin yeterli araç park alanı sağlamadığı açıktır.

Mesai saatleri sonrasında aracımı evimin önüne park etmemin araç ve yaya trafiğine engel teşkil etmediği de göz önünde bulundurulacak olursa cezaya konu olmasının hukuka uygun olduğundan bahsedilemeyecektir.

Arz ve izah edilen nedenlerle iş bu idari para cezasının ve tutanağın iptali için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen ................, ..........seri, ............ sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/….

İtiraz Eden

 

EKLER :

 

Belediye idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği (indir)

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği 2019

Fahri trafik müfettişi ceza tutanağı örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir