Bedelsiz senet-menfi tespit davası

bedelsiz senet menfi tespit davası
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bedelsiz senet menfi tespit davası dilekçe örneği 2019

…….. MAHKEMESİ'NE

                                                  …………

DAVACI:

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

DAVA KONUSU: Senedin bedelsizliğinin tespiti ve iptaline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Yapılan alım-satım karşılığında …/…/… düzenleme tarihli …/…/… ödeme tarihli …TL değerinde senet …/…/… tarihinde davalıya verilmiştir.

Söz konusu senedin bedeli ödeme tarihinde kendisine teslim edilmesine karşın,davalı senedin ofisinde bulunan kasada olduğu gerekçesiyle iadeden imtina etmiştir.Bedelsiz senedin iadesi konusunda … Noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi davalıya tebliğ edilmesine rağmen iade konusunda sonuç alınamamıştır.

Halen davalı almış olduğu senedi iade etmesi gerekirken kendi uhdesinde tutmakta ısrarla iadeden kaçınmaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle …/…/… düzenleme … vade tarihli senedin bedelinin ödenmesi nedeniyle bedelsizliğinin tespiti ile iptalini talep etme maksadıyla mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : … Kanunu ve İlgili Sair Mevzuat

DELİLLER :

İSTEM SONUCU : Arz edilen ve izah edilen nedenlerle davamın kabulü ile,

…/…/… düzenleme … vade tarihli senedin bedelsizliğinin tespitine ve iptaline karar verilmesini,

Yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

DAVACI

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Senette sahtecilik şikayet dilekçesi

Bedelsiz senedi kullanma şikayet dilekçesi

 

Bedelsiz senet menfi tespit davası dilekçe örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir