Bedelsiz senedi kullanma şikayet dilekçesi

bedelsiz senedi kullanma şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bedelsiz senedi kullanma şikayet dilekçesi sayfanın devamındadır.

Bedelsiz senedi kullanma suçunun cezası

Türk Ceza Kanunun 156'ncı maddesine göre " Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir."

Bedelsiz senedi kullanma şikayetten vazgeçme

Bedelsiz senedi kullanma suçu şikayete tabidir ve şikayetten vazgeçmek mümkündür.

Bedelsiz senedi kullanma şikayet süresi

Bedelsiz senedi kullanma suçuna özgü şikayet süresi öngörülmediğinden,Türk Ceza Kanunun 73'ncü maddesine göre " Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.
" Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar."

Bedelsiz senedi kullanma şikayet dilekçesi

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ : ……

ADRES :

ŞÜPHELİ :

ADRES:

SUÇ : Bedelsiz senedi kullanma.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

Yapılan alım-satım karşılığında …/…/… düzenleme tarihli …/…/… ödeme tarihli …TL değerinde senet …/…/… tarihinde şüpheliye verilmiştir.Söz konusu senedin bedeli ödeme tarihinde kendisine teslim edilmesine karşın,şüpheli senedin ofisinde bulunan kasada olduğu gerekçesiyle iadeden imtina etmiştir.

…/…/… tarihinde tebellüğ ettiğim ödeme emri ile söz konusu senedin bedeli ödenmesine rağmen icraya konulduğundan haberdar oldum.

Türk Ceza Kanunun 156’ncı maddesi hükmüne göre;” Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.”

Arz ve izah edilen nedenlerle bedeli ödenmesine rağmen,…/…/… tarihli senedi icraya koyan şüphelinin bu eylemi ile meydana gelen suç hakkında soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md.156 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ederim. …/…/…

                                                                                                                                 Şikayetçi

 

Bedelsiz senedi kullanma şikayet dilekçesi (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir