Bebek isim değiştirme dilekçesi

Bebek isim değiştirme dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bebek isim değiştirme dilekçesi örneğine yer vermeden önce bebeklerin ismini değiştirme konusunda kısa bir açıklama yapmak gerekir.

İsim değiştirme 03/11/2019 tarihine kadar bazı durumlar için Nüfus Müdürlüklerine dilekçe ile başvurularak mümkün olabilmektedir.Bebekler için de bu imkandan faydalanmak mümkündür.Konu ile ilgili detaylı açıklamalara linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Tıklayınız.)

Bebeğin ismini değiştirmenin diğer bir yolu ise isim değişikliği talebiyle dava açmaktır.Ancak mahkemelerce her durumda isim değişikliği talepleri kabul edilmez.

İsim değişikliği yapılmasında haklı neden bulunması gerekmektedir.İsim değişikliği için sık kullanılan “kimlikte yer alan isim ile gerçek hayatta bilinen ismin farklı olması “ gerekçesi ispatlanması halinde mahkemelerce kabul edilmektedir.

Dava açılırken,bebeğe isim verilmesine ilişkin eşler arasında bir uyuşmazlık hali olması durumu söz konusu ise Aile Mahkemesine dava açılmalıdır. Çünkü burada uyuşmazlık konusu eşlerin bebeğe isim verme hakkına ilişkin olacaktır.

Böyle bir durum söz konusu değilse Asliye Hukuk Mahkemesine hitaben hazırlanacak “ Bebek isim değiştirme dilekçesi ” ile dava açılabilir.Dilekçe örnek mahiyetindedir,kendi özel durumuna göre düzenleme sorumluluğu ziyaretçiye aittir.

Bebek isim değiştirme dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                                ……..

DAVACI :Adı Soyadı , T.C.Kimlik No:

VELAYETEN: Babası; Adı Soyadı , T.C.Kimlik No:

ADRES :

DAVALI : ….Nüfus müdürlüğü

DAVA KONUSU: Haklı nedenler sebebiyle isim tashihi talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1)Her ne kadar kızımın/oğlumun ismi nüfus kayıtlarında “….” Olarak yer alsa da ailem,ve diğer sosyal çevremde ismi “…” olarak bilinmektedir. Nüfus kayıtlarında ayrı sosyal yaşamda ayrı adla bilinip tanınmasından dolayı çocuğumun sosyal  hayatı başta olmak üzere, birçok sorunla karşılaşacağı taktir edilecektir.

Ad, kişiyi toplum içindeki diğer kişilerden ayırmaya yarayan bir hukuki araçtır.Bu farklılık nedeniyle çeşitli karışıklıklar yaşanmaktadır bu durum tanık beyanları ile ispat olunacaktır.

2)4721 sayılı kanun, 1587 sayılı kanun ve yargısal içtihatlara göre isim değişikliği talebinin haklı nedenlere dayanması gerekmektedir ve nüfustaki adından başka bir adla bilinip tanınma, ad değişikliği için yeterli bir sebep olarak görülmektedir.

3)Arz ve izah edilen nedenlerle nüfus kayıtlarında yer alan ……. isminin ………. olarak değiştirilmesine karar verilmesini  talep etmek maksadıyla Sayın Mahkemenize başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kanunu, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.,ilgili sair tüm delil

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davanın kabulü ile,

Çocuğumun nüfus kayıtlarında “.............” olarak geçen ismimin “.................” olarak değiştirilmesini ve bu isim değişikliğinin Nüfusa Kayıt ve Tesciline karar verilmesini yargılama masraflarının davalı üzerinde bırakılmasını arz ederim. ../../201.

EKLER:

  1. Nüfus kayıtları
  2. Tanık listesi

Davacıya Velayeten Babası

İmza

Adı Soyadı

 

 

Bebek isim değiştirme dilekçesi (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.