Başkasının sabıka kaydını sorgulama mümkün mü ?

başkasının sabıka kaydını sorgulama
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Başkasının sabıka kaydını sorgulama mümkün mü ?

Sabıka kaydı , Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen ,kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların suç kayıtlarıdır.

Adli Sicil Kanunun 7’nci maddesinde “Adlî sicil bilgileri verilebilecek olanlar” sayılmıştır. Buna göre;

Adlî sicil bilgileri, kullanılış amacı belirtilmek suretiyle;

  1. a) İlgili kişiye veya vekâletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiline,
  2. b) Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, verilebilir.

Adli Sicil Kanunun arşiv bilgilerinin istenmesi başlıklı 10’ncu maddesine göre;

  1. a) Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili,
  2. b) Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler,
  3. c) Yetkili seçim kurulları,
  4. d) Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, tarafından istenebilir.

Kanun maddesinde kamu kurum ve kuruluşları dışında ilgili kişiye ve  vekaletnamesinde açıkça belirtilen vekile sabıka kaydı verilebileceği belirtilmiştir.

Adli sicil kayıtları kişisel veri niteliğindedir. Bu nedenle kanunda adli sicil kaydı alma yetkisi olanlar haricinde bir kimsenin bir başka kimsenin adli sicil kaydını sorgulaması mümkün olmayacaktır.

Bu nedenle bir kişinin başkasının sabıka kaydını sorgulaması mümkün değildir.

Ancak adli sicil kayıtları kişinin e devlet sayfasında yer almaktadır. Bu nedenle e devlet şifrenizi  bilen bir başka kişi sizin adli sicil kaydınızı e devlet şifreniz üzerinden sorgulayabilir.

Belirttiğimiz üzere sabıka kaydı , kişisel veri niteliğindedir ve yetkisiz kişilerin erişimi kişisel verilerin usulsüz ele geçirilmesine ve cezalandırılmaya kadar gidebilecektir.

Etiket: Başkasının sabıka kaydını sorgulama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir