Başka bir ilde bulunan mahkemeye dava açmak için ne yapılmalıdır

başka bir ilde bulunan mahkemeye dava açmak için ne yapılmalıdır
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Başka bir ilde bulunan mahkemeye dava açmak için ne yapılmalıdır


Yazımızın içeriğinde;

  • Başka yerdeki mahkemeye dilekçe gönderme örneği bulabilirsiniz.Bununla birlikte;
  • Başka bir ilde bulunan mahkemeye dava açmak için ne yapılmalıdır ?
  • Başka Şehirde Boşanma Davası Açılır Mı ?
  • Başka şehirde dava nasıl açılır ?
  • Muhabere kanalıyla evrak nasıl gönderilir ?  Sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

Başka bir ilde bulunan mahkemeye dava açmak için yapılması gerekenler oldukça basittir.Bu işlemi muhabere kanalıyla evrak gönderme olarak tanımlayabiliriz.

Muhabere kanalıyla evrak gönderecek iseniz yani başka bir ilde bulunan mahkemede dava açmak istemekte iseniz dilekçenizi hazırlarken dikkat etmeniz gereken husus başlık kısmıdır.

Dilekçenizin başlığı şu şekilde olmalıdır;

 ANKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

                                                İSTANBUL

 

Bu durumda evrağı teslim edeceğiniz mahkeme İstanbul Mahkemesidir.Davayı açacağınız mahkeme ise Ankara Mahkemesidir.

Dilekçenizin başlığını bu şekilde düzenlemeniz başka şehirde olan mahkeme'de dava açmanız için yeterlidir.

Evrakınızı hazırladıktan sonra bulunduğunuz yerdeki mahkemeye giderek nöbetçi mahkemenin hangisi olduğunu öğrendikten sonra yapılacak işlemler normal usulde dava açmak için gerekli işlemlerden farklı değildir.

Farklı ildeki mahkemeye dilekçe gönderirken uyguladığınız muhabere vasıtasıyla dilekçe gönderme usulünü bulunduğunuz ilin dışındaki mahkemeye göndereceğiniz diğer evraklar için de uygulamanız mümkündür.Örneğin bulunduğunuz ilden başka bir ilde yer alan Aile Mahkemesine bulunduğunuz ildeki Aile Mahkemesi vasıtasıyla cevap dilekçesi,dava delilleri,tanık listesi vs. muhabere kanalıyla göndermeniz mümkündür.

Mahkeme yazı işleri Yönetmeliğinin 18.maddesinin 3.fıkrasına göre; "harca tabi davalarda dilekçenin kaleme verilmesi üzerine gerekli harç tahakkuk ettirilerek ilgilisinden tahsil edilir ve ondan sonra esas muhabere yada tevzi defterine kaydedilir. Dava dilekçesinin esas veya muhabere yada tevzi defterine kayıt tarihi davanın açıldığı tarihtir."

Bu hükümde anlaşılacağı üzere başka şehirde olan mahkeme'de dava açmak üzere bulunduğunuz ildeki mahkemeye dilekçenizi teslim etmeniz ve kayda girmesi ile davanız açılmış olacaktır.

Başka Şehirde Boşanma Davası Açılır Mı ?

Bu soruya yazımızın başlangıç kısmında verdiğimiz bilgiler ışığında olumlu cevap vermek mümkün olacaktır.Boşanma davasını da muhabere kanalıyla bulunduğunuz yerdeki Aile Mahkemesi veya Aile Mahkemesi bulunmuyorsa nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi vasıtasıyla açabilirsiniz,boşanma davasının ilerleyen aşamalarında da göndermek istediğiniz belgeleri bu yolla göndermeniz mümkün olacaktır.Bunun için yapılması gereken anlatımımızın öndeki kısmında belirttiğimiz hitap  kısmının buna uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Başka şehirde dava nasıl açılır ? Sorusunu yanıtladıktan sonra başka şehirde olan mahkemeye muhabere vasıtasıyla gönderilecek dilekçe örneği ile yazımızı sonlandıralım.


başka bir ilde bulunan mahkemeye dava açmak için ne yapılmalıdır ? Sorusunu uygulamalı şekilde bir dilekçe örneği ile inceleyecek olur isek;

başka ildeki mahkemeye dilekçe örneği


YOZGAT NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek üzere;

KAYSERİ NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

ADRES:

DAVALI :

DAVA KONUSU : ... .  ‘er TL maddi ve manevi tazminat talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

…Aile Mahkemesinin … esas … karar sayılı kararı ile boşanmaya karar verilmiştir.Bu karar …/…/… tarihinde kesinleşmiştir.

Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini,Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür.

Davalı ile evlenirken büyük bir mutluluk duyarak evlendim,evliliğinin bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir biçimde süreceği inancı ve hayalini besledim.Ancak davalı evlilik birlikteliği süresice bir çok olayda bu inancımı derin şekilde sarsacak davranışlarda bulunmuştur.Bu nedenle de boşanma kaçınılmaz olmuştur.Davalı tarafından defalarca toplum içinde küçük düşürüldüm,hakaretlere maruz kaldım.Yaşanılan bu süreç psikolojik problemler yaşamama neden olmuştur.

Boşanma sebebiyle mevcut ve beklenen menfaatlerim zarara uğramıştır. … nedenlerle maddi kayıplara uğradım.

Arz ve izah edilen nedenlerle davalı tarafından, tarafımda oluşturulan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen de hafifletmesi ve evlilik nedeniyle davalının kusurlu davranışları nedeniyle uğradığım maddi zararın giderilmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan ….TL manevi tazminat ve … TL maddi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat.

DELİLLER :

  • ... Aile Mahkemesi'nin ... esas ….kararsayılı kararı,
  • Tanıklar,
  • Zarar miktarının kanıtlanmasına ilişkin deliller ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla;

  • Davamın kabulü ile davalıdan toplam ... . maddi tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline,
  • Yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. …/…/…

DAVACI


İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Hangi suçlar sabıka kaydına işlenir ?

Bölge Adliye Mahkemeleri Hangi İllerde

Etiket: # başka bir ilde bulunan mahkemeye dava açmak için ne yapılmalıdır ?

# başka bir ilde bulunan mahkemeye dava açmak için ne yapılmalıdır ?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir