Bankadan izinsiz çekilen paranın iadesi talepli dava dilekçesi

Bankadan izinsiz çekilen paranın iadesi talepli dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bankadan izinsiz çekilen paranın iadesi talepli dava dilekçesi

 

SULH HUKUK MAHKEMESİNE
……..

DAVACI………….…….: …- T.C.NO: …

ADRES……………….. :

DAVALI………………..:

KONU………………….: Bankacılık işleminden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

X Bankasında bulunan kredili mevduat hesabımdan …/…/… tarihinde bilgim dışında internet dolandırıcılığı marifetiyle toplam …,00 TL’nin çekilerek … isimli kişinin …borcunun ödendiğini öğrenmem üzerine paranın iadesi için ilgili bankaya … tarihli dilekçe ile başvuru yaptım ancak ilgili bankaya yaptığım başvuruya, internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanmak için bankaları tarafından her müşteriye müşteri numarası verildiği, müşterilerin işlemde kullanılacak şifre ve parolayı elektronik ortamda bizzat kendilerinin oluşturdukları, bu nedenle şifrenin üçüncü kişilerin eline geçmesi nedeniyle oluşacak zarardan müşterilerin sorumlu olduğu, bankanın kusurlu olmadığını gerekçesiyle olumsuz yanıt verildi.
Söz konusu vadeli mevduat hesabıyla şahsım ile banka arasında ödünç alma hükümleri kapsamında kurulan akit mevcuttur.Buna göre banka ödünç verilen parayı faizi ile iadeye mecburdur.Usulsüz çekilen paralar, bankanın doğrudan zararı olup, bankaya karşı alacağım aynen devam etmektedir.Usulsüz para çekme eylemi bankaya karşı işlenmiştir.
Arz ve izah edilen nedenlerle …,00 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek …kredili mevduat hesaplarına uygulanan faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava ederim.
YASAL NEDENLER : HMK, TBK, ve ilgili tüm mevzuat.

KANITLAR : Banka kayıtları, bankaya yazılan dilekçe, ekstreler, mail yazışmaları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller.

İSTEM SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, hesabımdan çekilen …TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek …kredili mevduat hesaplarına uygulanan faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek tarafıma ödenmesine,

Yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesini karar verilmesini arz ederim.

DAVACI

 

Bankadan izinsiz çekilen paranın iadesi talepli dava dilekçesi İNDİR WORD

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.