Banka şikayet dilekçe örneği

Banka şikayet dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Yazımızın başında ifade etmek isteriz ki,BDDK’nın internet sitesinden elektronik ortamda bankaların şikayeti mümkündür.Banka şikayet dilekçesi örneği açıklama kısmı, buraya online olarak yazacağınız şikayet metninin hazırlanması konusunda size yardımcı olabileceği gibi bu yolu tercih etmek istemeyenler için ise örnek olacaktır.

Bankalar ile tüketici ilişkisinden kaynaklanan ve tüketici kanunu kapsamında olan uyuşmazlıklarda,uyuşmazlığın değerine göre Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurmak mümkündür.

Bunun yanında kanunla BDDK’ya birtakım hak, sorumluluk ve yetkiler verilmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunun 93. maddesine göre, Kurum, bu kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasından sorumludur.

Görüldüğü üzere, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasında BDDK kanunla görevlendirilmiştir.Bu kapsamda bireyler veya kurumlar bankalar ile yaşadıkları sorunları BDDK’ya şikayet edebilirler.

Kurumun internet sitesinde şu açıklama mevcuttur.

Bankalar, Katılım Bankaları ve diğer mali kurumlar ile üçüncü şahıslar arasında özel hukuk hükümleri kapsamında değerlendirilebilecek hususlar dışında kalan ve Kurumumuz görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin olarak, şikâyet sahiplerinin, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4'üncü maddesi uyarınca: Adları-Soyadları, İmzaları, Açık Adresleri ile nüfus bilgilerinin yer aldığı bir dilekçeyle; kurum iletişim adresine yazılı olarak başvurmaları durumunda şikâyetleri değerlendirmeye alınacak olup, bu başvurulara anılan Kanunun 7. maddesi gereğince 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

Yazılı olmayan ya da 3071 sayılı Kanun’da yer alan diğer şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Banka şikayet dilekçe örneği

BANKACILIK DENETLEME VE DÜZENLEME KURUMUNA

      (Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL)

 

Konu: Şikayet

 

…… Bankalarının da aralarında yer aldığı bazı kamu bankalarının 0,98 faizle kredi yapılandırılması kampanyası dahilinde yapılandırma yapacağı yönünde haberler üzerine anılan iki bankaya giderek toplam ….. TL olan  kredi borcumun yapılandırılmasını talep ettim.Talebim borcumu zamanında ödemem ve bu nedenle yapılandırma kapsamında olmadığım gerekçesi ile reddedildi.

Borcumu zamanında düzenli ödemem nedeni ile borcunu ödemeyenlerin benden daha düşük faiz ile kredi yapılandırma hakkına sahip olması hakkaniyetle,eşitlikle izah edilemez.

Arz ettiğim haksızlığın giderilerek,kredi yapılandırmasından faydalanmamın teminini saygılarımla arz ederim. …/…/….

 

İmza

Ad Soyad

 

Şikâyetçinin Adı-Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Şikâyetçinin Adresi:

Şikâyet Edilen Kurum:

 

 

Ek:

 

Banka şikayet dilekçe örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir