Babalık davası için çocuğa kayyım atanması dilekçe örneği

babalık davası için çocuğa kayyım atanması dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Babalık davasında kayyım atanması ne demek ?

Babalık davasında çocuğun temsili için mahkemelerce süre verilerek vesayet makamından kayyım talep edilmesi beklenmektedir.Babalık davasında kayyım atanmasında izlenecek süreç ve babalık davası için çocuğa kayyım atanması dilekçe örneği  yazımızda yer almaktadır.

Çocuğa kayyım atanmasının nedenini açıklayarak babalık davasında kayyımın ne anlama geldiğini tarif edeceğiz.

Öncelikle belirtmek gerekir ki çocuğa atanacak kayyım,sadece babalık davasında çocuğu temsil etmek üzere görevlendirilecektir. Davanın sona ermesi ile kayyımın görevi de sona erecektir.

Atanacak kayyım çocukla menfaat çatışması olmayan bir kişi olacaktır.Mahkemeye kayyım adayı önerisinde bulunmak mümkündür.Kabul edilip edilmemesi şüphesiz ki mahkemenin taktirindedir.

Kayyım atanması gereken haller Türk Medeni Kanunun 426 ve 427’nci maddelerinde düzenlenmiştir.

Kanunun 426’ncı maddesinde kayyım atanması gereken hallerden biri olarak “ Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaatinin çatışması “ belirtilmiştir.

Babalık davasında yasal temsilci ile küçüğün menfaat çatılması bulunduğu kabul edilmektedir.Bu nedenle de kayyım ataması yapılmaktadır.Aynı durum yasal temsilci ile çocuğun aynı terekenin mirasçısı olması durumunda da geçerlidir.

Bu açıklamalardan sonra babalık davasında kayyımı,çocuğun menfaatleri ile yasal temsilcinin menfaatlerinin çatışması nedeniyle,çocuğu babalık davasında temsil edecek ve çocukla menfaat çatışması olmayan kişi olarak tanımlayabiliriz.

Türk Medeni Kanunun 426’ncı maddesinde “Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hâllerde ilgilisinin isteği üzerine veya re'sen temsil kayyımı atar “ hükmü yer almaktadır.

Anlaşılacağı üzere kayyımın talep edileceği makamı vesayet makamıdır.

TMK’nın 397’nci maddesi gereği “Vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi; denetim makamı, asliye hukuk mahkemesidir. “

Bu nedenle babalık davasında kayyım atanması ,sulh hukuk mahkemesinden talep edilecektir.

Babalık davası için çocuğa kayyım atanması dilekçe örneği

….. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI :AD SOYAD,TCKN:

DAVALI :Hasımsız.

KAYYIM ATANMASI TALEP

EDİLEN ÇOCUK :AD SOYAD TCKN:

KAYYIM ADAYI : X

KONU : Medeni Kanun kapsamında kayyım atanması talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Kayyım aranması talep edilen küçük ….. ile ….. arasında soybağının kurulması talebiyle …. Aile Mahkemesinde açılan ve halen …. Esas sayılı dosya ile derdest olan babalık davasına ilişkin olarak reşit olmayan küçüğe temsili için kayyım atanması gerektiğinden bahisle iki haftalık süre verilmiştir.

Mahkemece uygun görüldüğü takdirde küçüğün menfaatleri doğrultusunda hareket edebilecek olan …………………….adresinde ikamet eden …………..TC kimlik numaralı …………’nin kayyım olarak atanmasını, uygun görülmediği takdirde mahkemece uygun görülecek ehil başkaca bir kişinin kayyım olarak atanması gerekliliği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK , HMK ve ilgili mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER :Tanık beyanları, nüfus kayıtları, yemin, isticvap vb hukuki her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah olunan ve re’sen gözetilecek nedenlerle reşit olmayan …...’nın temsili için kayyım atanmasına karar verilmesini arz ederim. …/…/……

 

DAVACI

 

 

Babalık davası için çocuğa kayyım atanması dilekçe örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir