Ayrılık istemli dava dilekçesi örneği

Ayrılık istemli dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ayrılık İstemli Dava Dilekçesi Örneği

 

NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİNE 

                                                                                                ………….

 

DAVACI                    : …………. …..– T.C.NO: …..………..

ADRES                      :

DAVALI                    : 

ADRES                     :

DAVA KONUSU     :  Ayrılık Kararı Verilmesi Talebi Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR      :

Davalı olduğum eşim ile yaklaşık …/…/… tarihinde evlendim ………….. senedir evli bulunmaktayız .. ve .. yaşlarında müşterek iki çocuğumuz bulunmaktadır.

Davalı …. sektöründe çalışmaktadır.Şahsımın ise hali hazırda bir mesleği bulunmamaktadır.

Davalı son dönemde saldırgan davranışları nedeniyle evlilik birliğini çekilmez hale getirmiştir.Hal ve sözleriyle sürekli kavga ve tartışmaya neden olmaktadır.Bu durum müşterek çocuklarımızın psikolojik durumunu da olumsuz etkilemektedir.Davalı çocuklarımıza karşıda şiddete meyilli bir kişilik haline gelmiş hatta birkaç kez  çocukları tartaklamıştır.

 Ayrılık kararına verilmesine ilişkin Medeni Kanun  madde 171 şu şekildedir “Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir.Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar.”Bu kapsamda ayrılık kararı verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

  YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ,E. 2011/3-635,K. 2011/688,T. 23.11.2011 tarihli kararında yasal düzenlemeler ve ilkeler ile yargısal uygulama kapsamında, özellikle ayrı yaşam hakkını kazanan kadın için tedbir nafakası verilmesinin yıllardır kabul gördüğünü; ayrı yaşayan eşin ekonomik durumu iyi olsa dahi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre az veya çok katkıda bulunulacağı; davacı kadın yararına tedbir nafakasına hükmedilmesi gerektiği  ayrıca müşterek çocuklar için iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekliliğine işaret etmiştir.

Bu  kapsamda geçim ve iaşemin temini maksadıyla … TL tedbir nafakasına iştirak nafakasına , çocuklarımın bakım, iaşe, giyim ve her tür gideri için davalının da katkı sunması gerektiği yasa gereğidir.Yanımda olan müşterek çocuklarım ……. için ….TL tedbir nafakasına karar verilmesini talep ediyorum.

Tüm bunlara rağmen eşimi sevmekteyim ve boşanmak istemiyorum. Ancak eşimden bir süre ayrı kalmam halinde ,kendisinin bana ve çocuklarına olan özlemini artıracağını ve yaptığı hataların farkına varacağını düşünmekteyim.Bu sayede sebepsiz yere sonlanacak evliliği kurtarma imkanı olacaktır.

Bu nedenle ayrılığa karar verilmesini ,bu süreçte çocuklarımızın velayetinin tarafıma bırakılmasına,davalının tarafıma belirttiğim miktarda tedbir nafakası ,çocuklarım için de belirtilen miktarda tedbir nafakası ödemesine karar verilmesini talep maksadıyla iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur                     

YASAL NEDENLER  : MK. HMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR                 : Nüfus kayıtları,tanık beyanları  ve Her Tür kanıt

İSTEM SONUCU       : Açıklanan nedenler ile ayrılığa ve çocuklarımızın velayetinin tarafıma bırakılmasına karar verilmesini,lehime … TL tedbir nafakasına ,çocuklarımızın bakımı için … TL tedbir nafakasına karar verilmesine , her türlü yargılama giderinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini talep ederim. …./…/….

DAVACI

                      


Ayrılık istemli dava dilekçesi indir (word)

Ayrılık istemli dava dilekçesi indir (pdf)

ETİKET: Ayrılık istemli dava dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir