Tüketici Mahkemesine ayıplı mal dava dilekçesi

ayıplı mal dava dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ayıplı mal dava dilekçesi örneği 2019

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ YOKSA)NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                          ………..

DAVACI                     : …………. …..– T.C.NO: …..………..

ADRES                      :

DAVALI                     : X  A.Ş.  (Adres)

KONU                       : Ayıplı mal nedeniyle bedelin iadesi talebi/Ayıplı malın ücretsiz tamir ve bakımı talebi/Ayıplı malın bedelinin yasal faizi ile tarafıma iadesi talebi /Ayıplı malın yenisi ile değiştirmesi talebi(Bu seçimlik haklardan bir tanesi seçilebilir.)

AÇIKLAMALAR       :

Dava dilekçemin ekinde sunduğum faturadan anlaşılacağı üzere davalı firmadan …/…/… tarihinde bir adet … marka … … aldım.

Beyaz eşya için Söz konusu buzdolabını …/…/.. tarihinde kullanmaya başladım.Kurulumu yetkili firma tarafından yapılan buzdolabı kısa bir süre sonra soğutma yapmamaya içinde yer alan ürünler bu nedenle bozulmaya başladı.Servisi çağırmam üzerine yapılan incelemede üründe herhangi bir arıca bulunmadığı tarafıma bildirildi,bu durum birkaç defa tekrarlandı.Ancak buzdolabı ile ilgili sorun devam ettiğinden üründen faydalanmamız mümkün olmadı sorunu ilgili firmaya defalarca bildirmemize rağmen bir çözüm bulunamadı.

Telefon için Telefonu kullanmaya başlamamdan kısa bir süre sonra ses iletiminde sorunlar,kullanırken donmalar meydana gelmeye başladı.Bu arızalar nedeniyle telefon işlevini yerine getirmez hale geldi.İlgili davalı firmanın servisine başvurmam üzerine telefonun tamir edildiği belirtilerek iade edildi ancak kullandığımda aynı sorunların devam ettiğini anladım.Servise tekrar başvurdum ancak bir sonuç alamadım.

6502 sayılı kanunda ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmıştır.

Şüphe yoktur ki şikayete konu … objektif olarak sahip olması gereken niteliklere sahip değildir ve bu nedenle ayıplı mal statüsündedir.

6502 sayılı kanun ayıplı malın varlığı halinde tüketicilere bir takım seçimlik haklar tanımıştır.

Bu seçimlik haklardan bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme talebim vardır;ürün sık sık arızalanmaktadır.Söz konusu maldan yararlanamamanın süreklilik arz ettiğinden kullanmadığım her gün tarafıma maddi manevi zarar vermektedir.Bunun yanında ürünün tamir edilmesinin mümkün olmadığı servise yapmış olduğum başvurular sonrasında açıkça ortadadır.

Bu seçimlik haklardan malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebim vardır.Servise yaptığım birden fazla başvurudan ürünün tamiri ile normal fonksiyonlarını yerine getirebilecek hale getirmesinin mümkün olmadığı anlaşılacaktır.Uzun süreli ve sonuçsuz tamir girişimleri nedeniyle üründen beklediğim faydayı elde etmem mümkün olmamıştır.

Tüm bu nedenlerle haklı talebimi yerine getirmeyen firmaya karşı  mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : Fatura, Garanti Belgesi, montaj ve servis fişleri, şahit, vs. yasal deliller

HUKUKİ NEDENLER: 6502 sayılı T.K.H.K., B.K, ve her türlü yasal mevzuat

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımı saklı kalmak kaydıyla, malın ayıplı olması ve sık sık arızalanması yüzünden seçimlik haklardan bedel iadesine karar verilmesini bedelin karar tarihinden itibaren yasal faiziyle tarafıma iadesine, yargılama masraflarının davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı

Ad/Soyad

                                                                                                                                 İmza

Tüketici Mahkemesine ayıplı mal dava dilekçesi örneği indir (word) 

Tüketici Mahkemesine ayıplı mal dava dilekçesi örneği   indir (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.