Ayıplı aracın iadesi için ihtarname örneği

Ayıplı aracın iadesi için ihtarname örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ayıplı aracın iadesi için ihtarname örneği indirme linki sayfanın sonundadır.


İHTARNAME

KEŞİD EDEN

ADRES:

MUHATAP :

ADRES:

İHTAR KONUSU: Muhatap tarafından satılan ayıplı araç bedelinde indirim yapılarak iadesi (20.000TL indirim talebi) ,sözleşmeden dönme ve bedelinin iadesi (40.000TL) halinde aracın iadesi talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR ;

Sayın Muhatap;

…. Mahallesi …. 'de faaliyet gösteren …. otomotiv  isimli oto  … Noterliğinin .../…/… tarih …..  yevmiye numaralı işlemi ile Toyota Corolla marka/model aracı 40.000TL bedel karşılığında satın aldım. Araç ilanında ve yüz yüze yapılan görüşmelerde aracın kilometresi 92 000 olarak belirtmiş ve tarafıma 92.000 km olarak satmıştır.

Satış sözleşmesinin akdedilmesinden önce … tarafından aracın ekspertiz raporu düzenlenmiş ve herhangi bir sorunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

Ancak …/…/… tarihinde yapılan Tüv Türk muayenesinde aracın km sayacının bir önceki muayeneye göre düşürülmüş olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada aracın km sinin yarı yarıya düşürüldüğü öğrenilmiştir.

Aracın sizden önceki sahibi ile yaptığım görüşmede aracı satmış olduğu kilometreye ilişkin yazılı belge olduğunu belirtmekte ve aracın bir önceki muayenesinin tarihi itibariyle söz konusu yasa dışı işlemin sizin tarafınızdan yapıldığı anlaşılmaktadır.

Aracın mevcut durumunun satış öncesinde tarafımca bilinmesi halinde alınmayacağı malumunuzdur.Araçta tarafınızca meydana getirilmiş gizli ayıp söz konusu olduğundan tarafımca yapılan incelemelerle kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeme rağmen bu durum anlaşılamamıştır.

Yapmış olduğunuz bu işlemin aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 158.maddesine göre nitelikli dolandırılıcılık suçu teşkil edeceği malumdur.Bu hususta hakkınızda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımı saklı tuttuğumu ifade ediyorum.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 8 uyarınca söz konusu aracın ayıplı olduğu ortadadır. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan bedel iadesi mukabilinde ürün iadesi (40.000TL),ayıplı malın bedelinde indirim yapılması seçimlik hakkımı kullanacağımı bildiriyorum.

Yargısal haklarımı kullanmadan evvel durumdan haberdar olmanız ve zararımı tazmininiz konusunda gerekeni yapacağınız inancıyla iş bu ihtarname tarafınıza keşide edilmiştir.

İş bu ihtarnamenin elinize geçtiğinden itibaren 15 gün içerisinde satılan aracın bedelinde yapılmasını talep ettiğim bedeli ……IBAN numaralı banka hesabına yatırmanızı,kabul etmiyorsanız,sözleşmeden dönme ve araç  bedelinin iadesine (40.000TL) müteakip aracı tarafınıza iade etmeye hazır olduğumu ,aksi taktirde aleyhinize yasal yollara başvurmaktan çekinmeyeceğim konusunu ihtaren bildiririm. …/…/…

Keşideci

Ad Soyad

 

Sayın Noter,

Üç nüsha olarak tanzim edilen işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının müvekkile iadesini, bir nüshasının ise Noterlikçe saklanmasını talep ederiz.

Keşideci

Ad Soyad

 

EK: TüvTürk expertiz raporu


Ayıplı aracın iadesi için ihtarname örneği indir pdf

Ayıplı aracın iadesi ihtarname örneği indir word

İLGİLİ BAĞLANTI:

Kilometresi düşürülmüş araç suç duyurusu dilekçe örneği

Uyarı:Ayıplı aracın iadesi için ihtarname örneği bilgilendirme maksatlı hazırlanmıştır.Kendi özel durumlarına göre değişiklik yapma sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.