Asliye ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği

asliye ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
 • Asliye ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği indirme linkleri yazının devamındadır.
 • Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu karar türüne göre yasa yoluna başvurulacak makam değişecektir.
 • Asliye Ceza Mahkemelerinin vermiş olduğu bazı kararlara karşı istinaf kanun yoluna,bazılarına ise itiraz kanun yoluna başvurmak gerekmektedir.
 • Asliye Ceza Mahkemelerinin Kararlarına Karşı İtiraz

 • Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesini, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesi yapacaktır.(CMK md. 268/3-c)
 • Asliye Ceza Mahkemelerinin vermiş oldukları kararların itiraz incelemesi Ağır Ceza Mahkemelerince duruşmasız olarak,dosya üzerinden yapılır.Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir. (CMK md. 271)
 • İtiraz üzerine merci tarafından verilen kararlar kesindir.
 • Asliye Ceza Mahkemelerinin Kararlarına Karşı İstinaf

 • Asliye ceza mahkemeleri tarafından verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir.
 • Aleyhine istinaf yoluna başvurulabilen kararlar Asliye Ceza Mahkemelerince verilen beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi , güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi, mahkumiyet ve düşme kararlarıdır.
 • Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üç bin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine,üst sınırı beş yüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine,kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere,karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir