Askerlik tecil dilekçesi – Askerlik tecil bozdurma dilekçesi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Askerlik tecil dilekçesi - Askerlik tecil bozdurma dilekçesi indirme linki sayfanın sonundadır.


Askerlik tecil dilekçesi örneği

ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA

                                               ………(il/ilçe adı yazınız)

…/…/…

KONU:Askerlik tehir talebim hakkındadır.

….. Üniversitesi ….  Ensitüsünde Yükseklisans eğitimimi …/…/… tarihinde tamamladım.1111 Sayılı Askerlik Kanunun 36’ncı maddesinin “Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından yahut bunların dengi olduğu kabul edilen okullardan mezun olan yükümlülerin askere sevkleri, istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren iki yıla kadar, yüksek lisans eğitimini tamamlayanların ise bir yıla kadar tehir edilebilir.”hükmü gereği askere sevk tehir işlemlerimin yapılmasını ve gereğini arz ederim.

 

İmza

Ad Soyad

 

KİMLİK BİLGİLERİ;

Adı ve Soyadı:

TCKN:

Baba Adı:

Doğum Tarihi:

ADRES:

TEL NO:


Askerlik tecil bozdurma dilekçesi


ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA

                                               ………(il/ilçe adı yazınız)

 

…/…/…

KONU:Askerlik tehir iptali talebim hakkındadır.

 

…. nedeniyle talebim üzerine …/…/… tarihine kadar 1111 Sayılı kanunun …. maddesi gereğince   askere sevkimin tehirine karar verilmiştir.Ancak gördüğüm lüzum üzerine askere gitmek istemekteyim.Askere sevkimin tehirinin iptal edilerek,sevkime karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

 

 

İmza

Ad Soyad

 

KİMLİK BİLGİLERİ;

Adı ve Soyadı:

TCKN:

Baba Adı:

Doğum Tarihi:

ADRES:

TEL NO:


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir