Arz ederim ne demek ? Rica ederim ne demek ?

arz ederim ne demek
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
arz ederim ne demek ? Rica ederim ne demek ?

Arz ederim ne demek ? Sorusun cevabını TDK kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğünde bulmak mümkündür.Buna göre arapça kökenli bu sözcüğün kelime anlamı “Saygı ile bildirmek,sunmaktır.” dilekçelerde kullanıldığı üzere yüksek bir makama meramını anlatma,beyan etme,bildirme maksadıyla “arz ederim” kelimeleri kullanılır.

Rica ederim ne demek ? Sorusun cevabını TDK kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğünde bulmak mümkündür.Buna göre arapça “recā” kökeninden gelen bu sözcüğün kelime anlamı “Dileyiş, dileme, dilek’dir.” dilekçelerde kullanıldığı üzere yüksek bir makama meramını anlatma,beyan etme,bildirme maksadıyla “arz ederim” kelimeleri kullanılır.

Resmi yazışmalara uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik madde 14’e göre ;

Metnin son bölümü:
a) Yazışma yapan makamlar arasındaki hiyerarşi yönünden, alt makamlara “Rica ederim.”, üst ve aynı düzeydeki makamlara “Arz ederim.” ibaresiyle bitirilir.
b) Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalarda “Arz ve rica ederim.” ibaresiyle bitirilir.
c) Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda “Saygılarımla.”, “İyi dileklerimle.” veya “Bilgilerinize sunulur.” ibareleriyle bitirilebilir.

Görüldüğü üzere gerçek kişilerin yani biz vatandaşların hazırlayacakları dilekçelerde arz ederim kalıbını kullanma zorunluluğu yasa gereği bulunmamaktadır.Yönetmelikte belirtilen kalıplar kullanılabilir.Peki arz ederim ne zaman kullanılır? Buna iki perspektiften cevap verilebilir.

Birincisi kurumlar içinde ve arasında yapılan yazışmalarda yazışma yapan makamlar arasında hiyerarşi yönünden üst ve eşit düzeydeki birimlerin yazışmalarında kullanılır.

Vatandaşlara ilişkin olarak da arz ederim kalıbının kullanılmasının yönetmelik kapsamında zorunlu olmadığını belirtmekle birlikte hazırlanacak dilekçelerde veya başkaca evraklarda arz ederim kalıbının kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.Bu resmi yazışmalarda dikkat edilen hususlardandır.

Aynı yönetmeliğin 27/7 maddesine göre ;

Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçelerin; “… arz ederim.” şeklinde bitirilmemesi veya “… rica ederim.”ibaresiyle ya da başka ibarelerle bitirilmesi dilekçenin işleme alınmasına engel değildir. “Bilgilerinize arz ederim ne demek ? Gereğinin yapılmasını arz ederim ne demek ? Gereğini Bilgilerinize arz ederim ne demek ? Gereğini arz ederim ne demek ? Saygılarımla arz ederim ?

Yönetmelik yazıları başkaca ayrımların dışında  görüş,bilgi ve belge olarak bir ayrıma tutmuştur.Bu kapsamda sorularının cevaplarına ortak yanıt vermek mümkündür.Hazırlanan yazı bilgilendirme maksatlı ve bir talepte bulunulmaksızın hazırlanmış ise bilgilerinize arz ederim kalıbı kullanılabilir.İlgili yönetmelikte bu kalıplara ilişkin olarak “Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda ‘Saygılarımla.’, ‘İyi dileklerimle.’ veya ‘Bilgilerinize sunulur.’ ibareleriyle bitirilebilir.” şeklinde ifade edilmiştir.Bu kalıpların kullanım şekli değişmekle birlikte sonuçta sunulan evrakın ifası isteğini veya bilgilendirme yapıldığını ifade eden kalıplardır.

Arz ve talep ederim ne demek ? Sorusunun cevabını yönetmelikte yer almamakta ancak uygulamada eş makamların birbirleri ile yaptıkları yazışmalarda kullanılmaktadır.

Arz ve rica ederim ne demek ? Sorusunun cevabını yönetmelikte bulmaktadır.Buna göre ;

Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalarda “Arz ve rica ederim.” ibaresiyle bitirilir.


1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir