Araç değer kaybı dava dilekçesi örneği

Araç değer kaybı dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Araç değer kaybı dava dilekçesi

 

…….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

KONU :Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Tazmini Talebimdir.

DAVA DEĞERİ :1.000-TL Araç Değer Kaybı Tazminatı Fazlaya Dair Hakkım Saklı Kalmak Kaydıyla

AÇIKLAMALAR :

Şahsıma ait olan .. plakalı … marka model araç … tarihinde …  de seyir halindeyken karşı yönden gelen davalı yönetimindeki  aracın hatalı dönüş yapması neticesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.Kaza neticesinde aracımın sol arka ve ön kapısında ciddi hasar oluşmuştur.

Meydana gelen kaza neticesinde tüm kusurun davalı tarafta olduğuna yönelik polis ekiplerince kaza tespit tutanağı düzenlenmiştir.Bu tutanak dilekçem ekinde yer almaktadır.Bu belgede incelendiğinde görülecektir ki kurallara uygun olarak seyir halindeyken davalının kusurlu davranışları neticesinde kasara uğradım , söz konusu olay aracımda ciddi değer kaybına uğradı.Davacı tarafla aracın tamiri ve meydana gelen değer kaybının giderilmesi maksadıyla yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı.

Aracımı …. yılında 0 km olarak almış idim. Dava konusu aracın bu ilk kazası olup, öncesinde herhangi bir kazaya karışmamış, herhangi bir onarım ve tamir görmemiştir. Aracın emsali bir araç için talep edilen bedel …..TL-….. TL arasında değişmekte iken şuan aracımın rayiç değerinin, bu bedelin TL altına düştüğünü tahmin değerlendirmekteyim.Aradaki farkın bir bilirkişi tarafından tespitini talep ediyorum.

Meydana gelen kaza nedeni ile araçta oluşan değer kaybı ve aracın tamirde kaldığı süre boyunca oluşan kar kaybı ve diğer zararların ödenmesi için mahkemenize başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanun , Borçlar Kanunu, 2918 S. K. m. 85, 6100 Sayılı Kanun ,Karayolları Trafik Yönetmeliği.

HUKUKİ DELİLLER : Dava konusu araca ait kaza sonrası resimler, ….. tarihli kaza tespit tutanağı,…. aracın rayiç fiyatını gösterir muadil araç ilanları ,Tanık, yemin, keşif, bilirkişi ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, fazlaya dair tüm hak ve alacaklarım saklı kalmak kaydıyla;

Fazlaya dair tüm aşacaklarım saklı kalmak kaydıyla, davamın kabulü ile kaza tarihinden itibaren 1.000-TL değer kaybı tazminatının yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

Aracımın kazadan önceki ve sonraki değerine ilişkin rapor düzenlenmesine,

Tarafların kusur oranlarının belirlenmesine,

Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederim. …./…./…..

 

DAVACI

EKLER :

 

 

 

Araç değer kaybı dava dilekçesi örneği İNDİR WORD

Araç değer kaybı dava dilekçesi örneği İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.