Arabuluculuk ücretini kim öder

Arabuluculuk ücretini kim öder
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Arabuluculuk ücretini kim öder

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 7'nci maddesine göre "Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masrafları isteme hakkına sahiptir. Arabulucu, ücret ve masraflar için avans da talep edebilir."

Kanununda tarafların arabuluculuk ücretini serbestçe kararlaştırılabileceğini düzenlemektedir.

Taraflar aksini kararlaştırmamışsa arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir.(HUAK md.7/2)

Bu maddede dikkat edilmesi gereken nokta faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan tarifeye göre ödeme yapılacağıdır.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 7'nci maddesinde aksi kararlaştırılmadıkça ücret ve masrafların taraflarca eşit olarak karşılanacağı düzenlenmiştir.

Arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan taraf, arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinin kararıyla adli yardımdan yararlanabilir.

İş Muhakemeleri Kanununda yer alan arabuluculuk ücretine dair düzenlemeler

İş Muhakemeleri Kanununda "Arabuluculuk  faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte ücretin, tarifenin birinci kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamayacağı, işe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edileceği hükmü yer almaktadır.

İş uyuşmazlıklarında arabuluculukta,faaliyet sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir.

İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati
aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmın göre karşılanır.

Kanun gereği Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

ETİKET: Arabuluculuk ücretini kim öder

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk 2019

Ticari Davalarda Arabulucu Başvuru Dilekçesi Örneği

Arabuluculuk başvuru dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.