Anayasa mahkemesine bireysel başvuru dilekçesi nereye verilir

anayasa mahkemesine bireysel başvuru dilekçesi nereye verilir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru dilekçesi nereye verilir ?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru formunun teslim edileceği yere ilişkin olarak, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun “ Bireysel Başvuru Usulü “ başlıklı 47’nci maddesinde “Bireysel başvurular, bu Kanunda ve İçtüzükte belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. Başvurunun diğer yollarla kabulüne ilişkin usul ve esaslar İçtüzükle düzenlenir.” Hükmü yer almaktadır.

Bu madde gereğince “doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler” Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilir.

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğünün “Başvurunun yapılabileceği yerler “ başlıklı 63’ncü maddesi şu şekildedir;

(1) (Değişik: 6/11/2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçtüzüğün 10 uncu maddesi ile) Bireysel başvurular, Kanunda ve İçtüzükte belirtilen şartlara uygun biçimde İçtüzük ekindeki ve Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu kullanılarak Mahkemeye şahsen yapılabileceği gibi diğer mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla da yapılabilir.

(2)Usulünce hazırlanan başvuru formu, harç tahsil makbuzuyla birlikte yukarıda belirtilen yerlere teslim edildiğinde başvurucu ya da temsilcisine alındı belgesi verilir ve bu tarih, başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

(3) Mahkemeler ya da yurt dışı temsilciliklerine teslim edilen başvuru formu ve ekleri gerekli kayıt işlemleri yapılıp fiziki ve elektronik ortamda Mahkemeye gönderilir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hallerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır.

(4)Genel Kurul; elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru yapılabilmesine ilişkin karar alabilir.

Uygulamada nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemeleri Kalemi veya ön büroların yer aldığı büyük adliyelerde, hukuk mahkemeleri ön bürosuna evrak teslim edilerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmak mümkündür.Başvuru sonrası alındı belgesi almayı ihmal etmemek gerekir.

Etiket: Anayasa mahkemesine bireysel başvuru dilekçesi nereye verilir ?

İLGİLİ BAĞLANTI: Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formunda Yapılan Değişiklikler 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir