Alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek 2019

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek 2019 başlıklı yazımızda aşağıdaki soruları Yargıtay kararları yargı uygulamaları kapsamında aşağıdaki soruları yanıtlayacağız.

 • Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçunda görevli mahkeme neresidir?
 • Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçunda iştirak mümkün müdür?
 • Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçunda zamanaşımı süresi ne kadardır?
 • Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçu cezası nedir?
Alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek suçu 2019
 • Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçu İcra İflas Kanunun 331. maddesinde düzenlenmiştir.
 • Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde kanunda sayılan fiillerin işlenmesi gerekmektedir.
 • Suçun maddi unsuru:
 • Borçlunun bu suçu işleyebilmesi için mevcudunu suni surette eksiltmesi gerekmektedir.Bunu herhangi bir şekilde değil kanunda sayıldığı fiiller ile işlemelidir.Kanunun sınırlı sayıda yani artılması ve genişletilmesi mümkün olmayacak şekilde saydığı bu eylemler şunlardır;
 • -Mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkarmak,(Borçlunun malvarlığını satış veya başkaca şekilde devretmesidir.Bu fiil genellikle borçlunun malvarlığına ilişkin değerlerini, anlaşmalı olduğu kişilere veya yakınlarına devredilmesi şeklinde işlemektedir.Pek tabi ki malın iyi niyetli üçüncü kişilere devri de mümkündür.)
 • -Mallarını veya bunlardan bir kısmını telef etmek,(Borçlunun malvarlığındaki malları  yok etmesi)
 • -Mallarını veya bunlardan bir kısmını kıymetten düşürmek (Malların değerini azaltıcı fiillerde bulunmak)
 • -Mallarını veya bunlardan bir kısmını hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirmek,(Malları muvazaalı veya gerçek şekilde başkasının sorumluluğuna vermek)
 • -Asıl olmayan borçlar ikrar etmek.(Gerçekte var olmaya borçların varlığını kabul ederek,malvarlığında eksiltmede bulunmak.Bu fiil genellikle gerçekte varolmayan bir ticari ilişki neticesinde,suni bir borç yaratılarak anlaşmalı kimselere malın tasfiyesinin sağlanması ve bu suretle alacaklının takibinden kurtulmak şeklinde işlenir.)
 • Suçun manevi unsuru:Suçun işlenebilmesi suçu işleyen kişi de alacaklısını zarara sokmak kastı bulunmalıdır.
 • Bu suçun işlenmesi için borçlu aleyhine aciz belgesi aldığı veya alacaklının alacağını alamadığını ispat etmesi gerekmektedir.
 • Suç şikayete tabidir yani kamu davası değildir ve suçu işleyen kişinin cezalandırılabilmesi için şikayet şartı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir