Aile konutu şerhi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Aile Konutu Şerhi Nedir ?

Aile konutu şerhi ni tanımlamadan önce aile konutu kavramına değinmek gerekir.

Aile konutu, eşlerin sürekli oturmak üzere özgüledikleri,yaşamlarını devam ettirdikleri,barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları maddi ve manevi değeri olan konuttur.

Bir taşınmazın aile konutu niteliğinde olduğuna ilişkin tapu kaydına düşülen açıklama aile konutu şerhidir.

Şerh  ile söz konusu taşınmaza ilişkin bir takım kısıtlamalar getirilmekte bu suretlerde eşlerin korunması amaçlanmaktadır.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur 2019 ?

Aile konutu şerhi davası veya Tapu Sicil Müdürlüğüne gerekli belgelerle başvuru ile şerh konulması mümkündür.

Aile kontunun şerhine ilişkin dava genelde taşınmaza ilişkin bir tasarruf sonrası bu tasarrufun iptali ile şerh konulması taleplerini birlikte ihtiva etmektedir ya da boşanma davasında talep olarak yer alabilmektedir.Dava dilekçesi ile görevli ve yetkili mahkemeye dava açmak mümkündür.

Gerekli belgelerin toplanılması ile Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılacak başvuru ile de şerh tesis edilebilir.

Örnek dilekçe için tıklayınız.

Aile Konutu Şerhi Konulan Ev Satılabilir Mi

Aile konutunun,hak sahibi eş tarafından devri ve konut üzerindeki hakların sınırlandırılması,diğer eşin açık rızasına bağlıdır (TMK m. 194).Bu rıza alınmadan konutla ilgili yapılan tasarruf işlemi geçersizdir .

Şerh olan evin satılması mümkündür.Satış işlemi tasarruf niteliğinde olduğundan,hak sahibi olmayan diğer eşin rızası ile satılması gerekmektedir.Aksi halde satış geçersiz olacaktır.

Şerh olmasa da, aile konutu niteliğinde olan bir evin diğer eşin rızası olmadan satılması halinde satış işlemi geçersiz olacaktır.Tapu kaydına  aile konutu  şerhinin verilmemiş olması, o konutun aile konutu olarak nitelendirilmesine engel teşkil etmez.

Aile Konutu Şerhi Olan Ev Haczedilebilir Mi

Şerh hak sahibi eşin diğer eşe rağmen aile konutu ile ilgili bir tasarrufta bulunmasına koruma getirmektedir.

Hak sahibi eşin herhangi bir nedenle borçlanması nedeniyle aile konutunun haczedilmesine karşı şerh bir koruma getirmemektedir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 82’nci maddesinin 12’nci bendinde borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği düzenlenmiştir.Aile konutu aynı zamanda bu kapsamda ise haczedilemeyeceği söylenebilir. (Bu konuda itiraz dilekçesi için tıklayınız)

Aile Konutu Şerhi İcra Satışına Engel Mi ?

Şerh olan evin icra yoluyla satışı mümkündür.Bir üst başlıkta yaptığımız açıklamalar bu başlıkta da  geçerlidir.

Aile Konutu Şerhi Boşanma İle Kalkar Mı / Ne Zaman Sona Erer ?

Aile konutu şerhi süresi evlilik ile sınırlıdır.

Bu şerh boşanmanın kesinleşmesi ile hükmünü yitirir. Ayrı yaşama ve benzeri durumların aile konutu şerhine helal getirmez.

Evlilik, boşanma ile sona ermiş ise, Türk Medeni Kanununun 194. maddesinin "aile konutuna" sağladığı koruma da sona erer ve diğer eşin rızası alınmadan yapılan tasarruf işlemi yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanır.  (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2018/3496 E. ,  2018/8350 K.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir