Aidat borcunu ödemeyen ev sahibine ihtarname örneği

Aidat borcunu ödemeyen ev sahibine ihtarname örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Aidat borcunu ödemeyen ev sahibine ihtarname örneği

              …… NOTERLİĞİ’NE

 

İHTAR EDEN  :  AD SOYAD, TCKN

ADRES            :

MUHATAP      :

ADRES            :

KONU         : 2019 yılı Ocak,Şubat,Mart,Nisan aylarına site aidatının 15 gün içerisinde belirtilen IBAN nolu hesaba yatırılması bildirimidir.

AÇIKLAMALAR;   

Sayın muhatap,

  • İkamet etmekte olduğunuz … Sitesi …. nolu dairesinin 2019 yılı Ocak,Şubat,Mart,Nisan aylarına ait ödenmeyen site aidatları bulunmaktadır.Bilindiği üzere site yönetiminin aldığı karar gereği daire sakinleri …. TL tutarındaki aylık aidatlarını site yöneticisi olan … nolu dairede ikamet eden apartman yöneticisine teslim etmekle yükümlüdür.
  • Kat Mülkiyeti Kanunun “Ortak giderlere katılma” başlıklı 74’ncü maddesi hükmü gereği “Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.
  • Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.
  • Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.
  • Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunun 25’nci maddesi gereğince “Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.”
  • Arz edilen nedenlerle ihtarnamenin gereğinin ifası ile ortak giderlere katılma alacağını. ……. Bankası ….. adına kayıtlı …………… IBAN nolu hesaba yatırmanız, aksi takdirde yasal yollara müracaat ederek alacak davası açma veya icra takibinde bulunmak gibi kanunundan kaynaklanan haklarımızı zorunda kalacağımızı ihtaren bildiririm. …/…/…

Sayın Noter: İş  bu ihtarnameden üç nüsha tanzimle bir nüshasının muhataba tebliğine, bir nüshasının tarafınızca muhafaza edilmesine, bir nüshasının da tebliğ şerhli olarak tarafımıza iade edilmesini talep ederim. …/…/…

 

                                                                                               İHTAR EDEN

 

Aidat borcunu ödemeyen ev sahibine ihtarname örneği ( indir )

İLGİLİ BAĞLANTI: Apartman aidat borcu ihtarname örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir