Adli yardım talebinin reddine itiraz dilekçe örneği

adli yardım talebinin reddine itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Adli yardım talebinin reddine itiraz dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

……. MAHKEMESİNE

 

ESAS NO :

DAVACI : AD SOYAD TCKN

ADRES :

DAVALI : AD SOYAD TCKN

ADRES :

KONU: …/…/… tarihli dava dilekçemde yer alan adli yardım talebimin …/…/… tarihli karar ile reddine karşı itirazlarımdan ibarettir.

KARARIN TEBELLÜĞ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizde derdest olan …. esas numaralı dava dosyası kapsamında, çalışmıyor olmam ve başkaca bir gelirim veya malvarlığım olmaması nedeniyle yargılama masraflarını karşılayamayacağımdan dolayı dava dilekçemde adli yardım talebinde bulundum.

Söz konusu talebimin mahkemenizin …./…/…. tarihli kararı ile reddedildiğini, …/…/… tarihinde tarafıma tebliği ile öğrendim.

Adli yarım talebinin tarafınızca reddi haksız ve dayanaktan yoksundur. Şöyle ki;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334 ve devamı maddeleri uyarınca adli yardım talebinde bulunan kimse, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olduğunu ispat etmek ve davada veya talepte haklı olduğu yolunda kanaat uyandırmak zorundadır.

Mahkemenize …/…/… tarihli dava dilekçem ile sunmuş olduğum ve mahkemenizce resen yapılan araştırmalar neticesinde dava dosyasına eklenen belgelerden anlaşılacağı üzere, ailemin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme imkanım bulunmamaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle dava dosyasında yer alan maddi durumuma ilişkin belgeler ve yerleşik kararlar ışığında itirazımın kabulüne karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER :

HUKUKİ NEDENLER: HMK, ….. ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenlerle …/…/… tarihli adli yardım talebimin reddine ilişkin karara itirazımın değerlendirilerek,adli yardım talebimin kabulüne karar verilmesini mahkemenizden arz ederim. .../.../....

Karara İtiraz Eden

Davacı

 

ETİKET: Adli yardım talebinin reddine itiraz dilekçe örneği

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir