Adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi

adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                      ANKARA

(Devlet Mahallesi, Vekaletler Caddesi, 06420 Çankaya/Ankara)

TALEPTE BULUNAN                   : ………, TCKN: ………

KONU                                           : Adli sicil kaydının silinmesi talebi

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ :

AÇIKLAMALAR                            :

……….. Mahkemesinin ………………. …………… sayılı kararı ile ………………. tarihinde hakkımda …………… …………. cezası şeklinde mahkumiyet kararı verildi.Bu karar infaz edildi.

Mevzuat gereği adlî sicildeki bilgiler; cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolmasına ilişkin bildirme fişinin Genel Müdürlükteki merkezi sisteme girilerek güncellenmesini müteakip Genel Müdürlük tarafından silinerek arşiv kaydına alınır.Bu kapsamda adli sicil kaydının silinmesi için gerekli koşullar oluşmuştur.

Adli sicil kaydımda söz konusu mahkumiyetin görülmesi hak kayıplarına sebep olmaktadır.

Bu nedenle adli sicil kaydımın silinmesi için başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : 5352 sayılı kanun Adli sicil yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen kayda ilişkin adli sicil kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.…./…./201..

Talep Eden

Eki: Adli sicil kaydı, Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi İNDİR WORD

İlgili Bağlantı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir