Adli sicil kaydı vardır ne demek

adli sicil kaydı vardır ne demek
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Adli sicil kaydı vardır ne demek ?

Adli sicil kaydı vardır ne demek ? Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların işlemiş oldukları suça ilişkin mahkumiyet kaydının tutulduğu sicile adli sicil denilmektedir.

Adli sicili kişinin adli geçmişi olarak nitelemek mümkündür.Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Merkezi bu sicili tutmakla görevlidir.

Adli sicil kaydı vardır demek,kişinin geçmişte işlediği,kesinleşmiş bir mahkumiyetinin bulunduğu anlamına gelmektedir.

Adli sicil kaydı yoktur ne demek ?

Kişinin adli sicil kaydına eklenecek nitelikte kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmünün bulunmadığı anlamına gelmektedir.

Çift sorgulu adli sicil kaydı nedir ?

Adlî sicildeki bilgiler belli şartların sağlanması ile silinerek,arşiv kaydına geçirilir.Çift sorgulu adli sicil kaydı adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaysının birlikte sorgulanmasını ifade eder.

Adli para cezası sicile işlenir mi ?

  • Adli sicil kanunun adli sicile kaydedilecek bilgiler başlıklı 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının c bendinde adlî para cezası ile ilgili olarak;
  • 1. Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
  • 2. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
  • 3. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
  • 4. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz
    edildiği hususu,  adli sicile kaydedilir hükmü yer almaktadır.

Adli sicil kaydı ile sabıka kaydı aynı mı ?

Adli sicil kaydı ile sabıka kaydı aynıdır.

İlgili Bağlantılar:

Adli sicil arşiv kaydı nedir ?

Evden uzaklaştırma cezası adli sicile işler mi?

Adli sicil arşiv kaydı silinmesi dilekçe örneği

Adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi

Mahkemede tanık olmak sicile işler mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir