Adli para cezasının taksitlendirilmesi dilekçesi

adli para cezasının taksitlendirilmesi dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Adli para cezasının taksitlendirilmesi dilekçesi

 

…… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

TAKSİT TALEP EDEN

 (HÜKÜMLÜ)               :

ADRES                          :

SUÇ                              :

KONU                          : ……….Asliye Ceza Mahkemesinin …./…/… tarih ve ……..Esas, ……. Karar sayılı kararı ile verilen , kesinleşen adli para cezasına ilişkin bedelin  taksitlendirilmesine karar verilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR           :

……… Ceza Mahkemesinin ……. tarih ve ……. Esas, …… Karar sayılı kararı ile … TL adli para cezası ile cezalandırılmama karar verilmiştir.Bu karar … tarihinde kesinleşerek tarafıma tebliğ edilmiştir.

Halihazırda işsiz olmam başkaca bir gelirim de bulunmaması nedeniyle söz konusu adli para cezasını tek seferde ödeyecek maddi gücüm yoktur.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazına dair kanunun 106’ncı maddesi 6’ncı fıkrası “Hükümde, adlî para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adlî para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin verilir. İlk taksidin süresinde ödenmemesi hâlinde, verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır” şeklindedir.

Bu kapsamda hakkımda verilen adli para cezasının taksitlendirilmesini talep ediyorum.

HUKUKİ SEBEPLER    : Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazına dair kanun 106/6 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda kısaca sunulan nedenlerle, hakkımda verilen adli para cezasının taksitlendirilmesini saygılarımla talep ederim. ../../2018

 

Hükümlü

 

Adli para cezasının taksitlendirilmesi dilekçesi İNDİR WORD

Adli para cezasının taksitlendirilmesi dilekçesi İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir