Adli kontrol nedir ?

Adli kontrol nedir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Adli kontrol nedir ? Adli kontrol cezadan mahsup edilir mi ?

Adli kontrol Ceza Muhakemesi Yasasında yer alan koruma tedbirlerinden biridir.Ceza Muhakemesi Kanununda buna ilişkin açık bir tanımlama olmamakla birlikte koruma tedbiri,tutuklama ve diğerler tedbirlerde olduğu gibi soruşturmanın ve yargılamanın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ,delillerin karartılmasını önlemek ve şüphelinin kaçmasına mani olmak maksatlı alınan tedbirlerdir.

Bir koruma tedbiri olan adli kontrol kavramı; tutuklamanın koşulları mevcut ise, tutuklamaya alternatif olarak ve tutuklama yerine, şüpheli veya sanığın kanunda düzenlenmiş bulunan bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını öngören bir koruma tedbiridir şeklinde adli kontrol nedir sorusunu ifade etmek mümkündür .


Kanunda öngörülen adli kontrol tedbirleri şunlardır;


 • Yurt dışına çıkış yasağı,
 • Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak, (imza yükümlülüğü)
 • Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak,
 • Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme,  makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek,
 • Uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek,
 • Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak,
 • Silâh bulunduramamak veya taşımamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek,
 • Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak,
 • Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek,
 • Konutunu terk etmemek,(ev hapsi)
 • Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek,
 • Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek şeklindedir.

Adli Kontrol kararı cezadan mahsup edilmez.

Adli Kontrol kararına itiraz dilekçesi incelemek ve indirmek için tıklayınız.

Adli Kontrol kararının kaldırılması dilekçesini incelemek ve indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir