Adli kontrol itiraz dilekçe örneği

adli kontrol itiraz dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Adli kontrol itiraz dilekçe örneği,

 

 

… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: …. Sorgu

ŞÜPHELİ                   :

ADRES                       :

İSNAT EDİLEN SUÇ : Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak.

KARAR TARİHİ          : …/…/…

KONU                         : … .. Sulh Ceza Hakimliği’nin ….. Sorgu sayılı dosya üzerinden …/../…  tarihinde hakkımda verilen Adli Kontrol Kararına İtiraz.

AÇIKLAMALAR         :

1)Hakkımda verilen adli kontrole ilişkin karar hukuka aykırıdır kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki;

2)Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde adli kontrol kararı verilebilmektedir.Tutuklama sebeplerinden biri kuvvetli suç şüphesinin varlığıdır.Hakkımda devam eden soruşturma dosyası görülecektir ki herhangi bir delil yer almamaktadır.Kuvvetli suç şüphesinin varlığından bahsetmek mümkün olmayacaktır.Diğer unsur ise kaçma ve delilleri karartma şüphesidir.Sabit ikamet ve iş sahibi olmam göz önünde bulundurulduğunda kaçma şüphemin olmadığı anlaşılacaktır.

3)Ailemi geçindirmek için çalışmak zorundayım.Söz konusu tedbir çalışma hayatımı ve sosyal hayatımı olumsuz etkilemektedir.

4)Arz ve izah ettiğim nedenlerle haftada iki kez imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirinin şartları bulunmamaktadır ve mağduriyete yol açmaktadır.Bu nedenle adli kontrol şartının kaldırılarak bunun olmaması halinde hafifletilerek ayda bir güne indirilmesini hakimliğinizden talep etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan ve mahkemenizce re’sen gözetilecek durumlar karşısında hakkımda …… tarihinde verilen ADLİ KONTROL tedbirine ilişkin karara karşı itirazlarımın kabulü ile söz konusu kararın kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.TARİH

Şüpheli

 


İLGİLİ BAĞLANTILAR

Adli Kontrolün kaldırılması dilekçe örneği

Adli kontrol nedir? Adli Kontrol cezadan mahsup edilir mi ?


Adli kontrol itiraz dilekçe örneği İNDİR WORD

Adli kontrol itiraz dilekçe örneği İNDİR PDF


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir