Adıma sahte hat açılmış firmaya ve şahsa dava açabilir miyim?

adıma hat açılmış dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Adıma hat açılmış dilekçe örneği

……..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Adli Yardım Taleplidir.

DAVACI :

ADRES   :

DAVALI :  ….. GSM şirketi  ve …(Sahte hattı açan şahıs)

ADRES  :

DAVA KONUSU :Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkım saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsil olarak tahsilini içeren talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

…. İl merkezinde bulunan … iletişim adlı … GSM şirketine ait bayi yetkilisi …. Adıma sahte kimlik ve imza kullanarak …. Abonelik sözleşmesi düzenlemiştir.Bu abonelik sonucunda adıma usulsuz olarak fatura tahakkuk ettirilmiştir.Aleyhime icra takibi yapılmıştır.

…. Ceza Mahkemesinde görülen ceza davası neticesinde …isimli şahısın üzerine atılı suçu işlediği tespit edilerek mahkumiyetine karar verilmiştir.

Bayinin bu özensiz ve hukuka aykırı davranışlar ile adıma usulsüz olarak hat açılması hadisesinde …GSM firmasının da özensiz ve kusurlu davranışlarının büyük payı mevcuttur.Bu kusur tarafımın yasal takibe uğramasına maddi ve manevi bütünlüğümün sarsılmasına neden olmuştur.Herhangi bir kontrol mekanizması bulunmayan GSM firmasının bu ihmali son derece ağır neticelere neden olmuştur.

Arz ve izah edilen nedenlerle …isimli şahıs ve …GSM firmasının kusurlu eylemleriyle maddi bütünlüğüm ihlal edildiğinden mahkemenizce yapılacak yargılama sonucunda bu hususun tespiti ile müştereken ve müteselsilen sorumlu tutularak manevi zararımın tazmini maksadıyla 10.000TL manevi tazminatın tarafıma ödenmesine karar verilmesi talebiyle iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

Bu dava giderlerini karşılayabilecek gelirim bulunmamaktadır.Mahkemenizden HMK gereği dava harç ve diğer gider avanslarından muaf olabilmesi için adli yardım talebinde bulunmaktayım.

DELİLLER : …mahkemesinin davalı hakkında vermiş olduğu mahkumiyet dosyası ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle adli yardım kurumundan yaralanmama karar verilmesini,

Davamın kabulüne ve tarafıma 10.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılar … ve …. kurumundan müteselsilen ve müştereken  alınarak tarafıma verilmesine karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. …/…./…,

                                                                                                                                 DAVACI

Adıma hat açılmış dilekçe örneği İNDİR (word)

Adıma hat açılmış dilekçe örneği (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.