Zimmet tutanağı

Araç zimmet tutanağı / Malzeme zimmet tutanağı / Teslim tesellüm tutanağı örnekleri indirme linki sayfanın sonundadır.

 

ARAÇ ZİMMET TUTANAĞI

I – TAŞIT TESLİM EDEN BİLGİLERİ
ADI-SOYADI  
T.C. KİMLİK NUMARASI  
ADRES
TELEFON  
II - TAŞIT  BİLGİLERİ
PLAKA NO  
MARKASI  
MODELİ  
CİNSİ  
TİPİ  
MOTOR NO  
ŞASİ NO  
MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ SERİ NO  
MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ SERİ NO  
III – TAŞITI  TESLİM ALAN  BİLGİLERİ
ADI SOYADI  
T.C. KİMLİK NUMARASI  
ADRES  
TELEFON  

Yukarıda özellikleri belirtilen taşıt,yukarıda bilgileri yer alan, teslim eden ….  tarafından, tam ve sağlam olarak,…….’a teslim edilmiştir.

     .../…/20..

 

Teslim Eden Teslim Alan
Adı-Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza

 Malzeme zimmet tutanağı

ZİMMET TUTANAĞI

 

Aşağıda cinsi, markası, miktarı ve seri numarası yazılı olan …. ve ….. ile adı geçen demirbaş/sarf malzemeler tam ve sağlam olarak teslim edilmiştir. …/…/…

 

CİNSİ          MARKA              MODEL         ADET             SERİ NO              DEMİRBAŞ NO

 

1

 

 

         
 

2

 

 

         
 

3

 

 

         
4            
             
             

 

 

TESLİM ALAN                                                                      TESLİM EDEN

    Adı Soyadı                                                                           Adı Soyadı   İmza                                                                                   İmza

 TESLİM-TESELLÜM BELGESİDİR

 

İki sayfadan ibaret ... sayılı ,.../..../... tarihli imzalı evrakı elden teslim ettim. .../.../...

 

TESLİM EDEN                                                                   TESLİM ALAN

Adı, soyadı, unvanı                                                         Adı, soyadı, unvanı

İmza                                                                                İmza

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir