Yargıtay öncelik dilekçesi örneği

yargıtay öncelik dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Yargıtay öncelik dilekçesi örneği

YARGITAY ……. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                …………

 

DOSYA NO: …… Esas.

TALEPTE BULUNAN:Ad Soyad , T.C.Kimlik No:

ADRES:

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :Ad Soyad , T.C.Kimlik No:

KONU : Dosyanın incelenmesine öncelik verilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR:

  • ….. Asliye Mahkemesinde …… nedeniyle açtığım dava hakkında …/…/… tarihi itibariyle yerel mahkeme tarafından karar verilmiştir.Verilen bu karar hakkında davalı istinaf yoluna başvurulmuş ve istinaf mahkemesince …/…/… tarihinde karar verilerek taraflara tebliğ edilmiştir.İstinaf Mahkemesinin kararına karşı davalı tarafından bozulması talebiyle .../.../... tarihli temyiz dilekçesi ile Yargıtay’a başvuru yapılmıştır.
  • Dosya incelenmek üzere sayın Başkanlığınıza gönderilmiştir.
  • Davanın açılmasından bugüne kadar geçen süre yaklaşık olarak …. yıldır.
  • (Buraya öne alınması ile ilgili mazeretinizi yazınız.)
  • Açıklanan nedenlerle dava dosyasına öncelik verilerek temyiz incelemesi yapılmasını talep etme gereği hasıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda açıkladığım nedenlerle,Sayın Başkanlığınızda inceleme sırası bekleyen … esas numaralı dava dosyasının temyiz incelemesinin öncelikli olarak yapılmasını saygılarımla arz ederim. …../…/…..

 Davacı

İmza

Ad Soyad

 

Yargıtay öncelik dilekçesi örneği (indir)

Yargıtayda dosyayı öne aldırma

Dilekçenizde erken inceleme talebinize gerekçe olan mazeretinize/mağduriyetinize somut olarak yer vermeniz gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak Yargıtay'da yer alan dosyanın öncelikli olarak incelenebilmesine ilişkin olarak kurumun sitesinde şu açıklamalar yer almaktadır;

"Yargıtay'da bulunan dosyalar için öncelik isteyen taraf ya da vekili, öncelikli inceleme isteğinin dayanağı olan mazeretini açık ve net olarak belirten bir dilekçe ile dosyanın bulunduğu ilgili daireye başvuruda bulunur.

İlgili Daire tarafından dilekçe değerlendirilerek kabul edilirse dosya öncelikli olarak işleme tabi tutulur."

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir