Yalan tanıklık şikayet dilekçe örneği

yalan tanıklık şikayet dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

yalan tanıklık şikayet dilekçe örneği


… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ : ……

ADRES :

ŞÜPHELİ :

ADRES:

SUÇ :

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

Hakkında şikayette bulunduğum .. isimli şahıs …/…/… tarihinde … Mahkemesinde görülmekte olan .. esas sayılı dava dosyası kapsamında yapılan duruşmada tanık olarak dinlenilmiştir.

Ancak tanık gereceğe aykırı beyanda bulunarak yargılama makamlarını yanıltma amacı ile hareket etmiştir.

Tanığın mahkeme savcılığa vermiş olduğu …/…/… tarihli ifadesinde ….. şeklinde beyanda bulunmasına rağmen anılan tarihli duruşmada bunun tam aksi beyanlarda bulunarak ……. Şeklinde ifade vermiştir.

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu madde 272-1 uyarınca hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(Alternatif//5237 S.lı Türk Ceza Kanunu madde 272-3 uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya kovuşturması kapsamında yalan tanıklık yapan kişi hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.)

Bu nedenle şüphelinin yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemleri ile her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği kovuşturma yapılarak cezalandırılması gerekmekte ve talep olunmaktadır.

DELİLLER : Duruşma tutanağı ve sair yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER : TCK 272 ve sair yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/…

ŞİKAYETÇİ


Etiket: # yalan tanıklık şikayet dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir