Vekalet sunma dilekçesi

Vekillikten çekilme dilekçesi

Vekalet sunma dilekçesi indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.


-Vekalet sunma dilekçesi örneği-

 

…  HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO : 201./….

DAVACI:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU :Davacı vekili olarak davaya katılma talebimiz ve vekaletnamenin sunulması hakkında.

…. Noterliğinin … yevmiye numaralı işlemi ile düzenlenen vekaletname kapsamında müvekkil … tarafından davaya vekil olarak atanmış bulunmaktayım.Anılan vekaletnamenin dosyaya eklenmesi ve kabulünü mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Av. ….

EK 1- Vekaletname örneği

 


-Vekalet sunma dilekçesi örneği-

…  CEZA MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO : 201./….

SANIK:

KONU :Sanık müdafi olarak davaya katılma talebim ve vekaletnamenin sunulması hakkında.

…. Noterliğinin … yevmiye numaralı işlemi ile düzenlenen vekaletname kapsamında müvekkil … tarafından davaya müdafi olarak atanmış bulunmaktayım.Anılan vekaletnamenin dosyaya eklenmesi ve kabulünü mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Av. ….

EK 1- Vekaletname örneği

 

 

Bu sayfada yer alan bilgiler size yardımcı oldu mu ? Cevabınız evet ise paylaşarak siz de bize yardımcı olmak ister misiniz ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir