Vasi yenileme dilekçe örneği

Vasi yenileme dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Vasi yenileme dilekçe örneği


….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                     ………….

DAVACI :

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU :  Vasilik süresinin uzatılması talebi hakkında.

KENDİSİNE VASİ TAYİNİ EDİLEN:

AÇIKLAMALAR;

… Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ….esas , …karar sayılı hükmü ile kısıtlı …’nin vasisi olarak atanmama karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanunun vasilik görevin süresinin düzenlendiği madde 456 uyarınca” Vasi, kural olarak iki yıl için atanır. Vesayet makamı, bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir.”

Sayın mahkemenizin vasi tayinine ilişkin yaptığı atamanın 2 yıllı süresi …/…/… tarihinde dolacaktır. Vesayeti gerektiren şartların ortadan kalkmadığı da göz önünde bulundurulduğunda vasi adına hukuki işlemlerin yapılabilmesi için vasilik süresinin uzatılma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Arz ve izah edilen nedenlerle söz konusu vasilik süresinin uzatılması talebiyle sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus Kaydı, …Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih … esas sayılı kararı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP:Arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce resen dikkate alınacak hususlarla;

Vasisi olarak atandığım ….. ‘nin vasilik görevimin uzatılmasına karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ederim. …/…/…

Davacı

EKLER :

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Vasilikten vazgeçme dilekçesi örneği

Hükümlü vasi tayini dilekçe örneği

Etiket: Vasi yenileme dilekçe örneği

           Vasi yenileme dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.