Uzlaştırma üst yazı örneği

Uzlaştırma üst yazı örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Uzlaştırma üst yazı örneği

T.C.

XXXXXX BAŞSAVCILIĞI

UZLAŞTIRMA BÜROSUNA

 

Uzlaşma No    :                                                                                                           ...../..../.....

Konu               :

 

Başsavcılığınız tarafından …/…/… tarihinde tevdi edilen …./…. Uzlaştırma numaralı dosya kapsamında şikayetçi … ile … şüpheli … arasında Türk Ceza Kanunun uzlaştırma hükümleri kapsamında görüşmeler yapılmakla,

Şikayetçinin uzlaşmak istemediğini beyan etmesi ile uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kalmıştır.

Tevdi edilen dosya aslı ekte sunulmuştur.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

 

UZLAŞTIRMACI

XXXX

Ek:Dosya Aslı

 

 

 

 

Adres:                                                                                               Bilgi İçin:

 


T.C.

XXXXXX BAŞSAVCILIĞI

UZLAŞTIRMA BÜROSUNA

 

Uzlaşma No    :                                                                                                           ...../..../.....

Konu               :

 

Başsavcılığınız tarafından …/…/… tarihinde tevdi edilen …./…. Uzlaştırma numaralı dosya kapsamında şikayetçi … ile … şüpheli … arasında Türk Ceza Kanunun uzlaştırma hükümleri kapsamında görüşmeler yapılmakla,

Taraflar ….. şekline uzlaşmıştır.

Tevdi edilen dosya aslı, görüşme tutanağı,uzlaştırma raporu,uzlaşma teklif formu ekte sunulmuştur.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

 

UZLAŞTIRMACI

XXXX

Ekler:

Dosya Aslı,

Görüşme Tutanağı (X adet),

Uzlaştırma Raporu (X adet),

Uzlaştırma Teklif Formu (X adet).

 

 

 

Adres:                                                                                               Bilgi İçin:

 


Uzlaştırma üst yazı örneği (indir word)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir