Uzaklaştırma kararı uzatma dilekçesi

uzaklaştırma kararı uzatma dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Uzaklaştırma kararı uzatma dilekçesi.

 

... AİLE MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO                : …/…D.İş.

DAVACI                      : Ad Soyad (TCKN)

ADRES                       :

DAVALI                       :  Ad Soyad (TCKN)

KONU                   : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna kapsamında verilen koruma kararının uzatılması talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR         :

Davalı hakkında mahkemenizin …D.İş sayılı kararı ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna kapsamında 3 ay süreyle bulunduğum konuta , işyerime yaklaşmaması ve hakaret ,tehdit, küçük düşürücü ifadelerde bulunmamasına yönelik olarak koruma kararı verilmiştir. …/…./… tarihinde 3 ay süreyle verilen bu kararın süresi …/…/…tarihinde dolmuştur.

Geçen süre içerisinde davalı tehdit ve hakaret içeren davranışlarına devam ederek bu nedenle hakkında …Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Davalının şahsıma yönelik yönelik, hakaret, aşağılama, küçük düşürme içeren söz ve davranışları ve şiddete başvuracağına yönelik tehdit devam etmektedir.

Arz ve izah olunan nedenlerle davalı hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde yeniden koruma kararı verilmesi talebiyle sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER                           : Tanıklar ve sair yasal delil

NETİCE ve TALEP            : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen dikkate alınacak nedenlerle;

  1. Davalı tarafından tarafıma yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasının engellemesine,
  2. Davalının, yaşamış  olduğum konuttan ve bulunduğum yerden ve çocuğumdan derhâl UZAKLAŞTIRILMASI İLE KONUTA YAKLAŞTIRILMAMASINA,
  3. Davalının çocuğuma yaklaşmaması, tedbiren  ÇOCUĞUM İLE İLİŞKİSİNİN KESİLMESİNE,
  4. İletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmesinin önüne geçilmesi maksadıyla gerekli tedbirlerin ALINMASINA,
  5. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun  ilgili maddesi uyarınca korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması kapsamında gerekli tedbirlerin ALINMASINA,
  6. Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. .../.../….

 

                                                                                                                               Davacı

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

6284 sayılı kanuna göre koruma kararı dilekçesi

Uzaklaştırma kararına uymama şikayet dilekçesi

Etiket:uzaklaştırma kararı uzatma dilekçesi

           uzaklaştırma kararı uzatma dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir