Ücretsiz izin sonrası göreve başlama dilekçe örneği

ücretsiz izin sonrası göreve başlama dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ücretsiz izin sonrası göreve başlama dilekçe örneği

……….  MÜDÜRLÜĞÜNE

 

…/…/… tarihinde doğum yaptığımdan, İş Kanunun kanununun 74’ncü maddesinin “Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.” Hükmü gereği …./…/… tarihi ile …/…./…. tarihleri arasında ücretsiz izine ayrıldım,iznim  …/…/… tarihi itibariyle sona erdiğinden, çalışmaya başlamak istiyorum.

 

Gereğini saygılarımla arz ederim. …./…./…

 

İmza

                                                                                                                                                    Adı Soyadı

 

T.C.  Kimlik No:

Adı Soyadı      :


Ücretsiz izin sonrası göreve başlama dilekçe örneği

….. İLKÖĞRETİM OKULU  MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                      ……..

 

…/…/… tarihinde doğum yaptığımdan, 657 sayılı devlet memurları kanunun 108’nci maddesinin “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.” Hükmü gereği …./…/… tarihi ile …/…./…. tarihleri arasında ücretsiz izine ayrıldım, …/…/… tarihi itibariyle iznim sona erdiğinden göreve başlama işlemlerinin yapılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. …./…./…

İmza

Adı Soyadı

 

 

T.C.  Kimlik No:

Adı Soyadı      :

Görev Yeri      :

Görevi             :

 

Ücretsiz izin bitmeden göreve başlama dilekçe örneği

……….  MÜDÜRLÜĞÜNE

 

…/…/… tarihinde doğum yaptığımdan, İş Kanunun kanununun 74’ncü maddesinin “Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.” Hükmü gereği …./…/… tarihi ile …/…./…. tarihleri arasında ücretsiz izine ayrıldım,ancak gördüğüm lüzum üzerine bu iznimi sonlandırarak …/…/… tarihi itibariyle çalışmaya başlamak istiyorum.

 

Gereğini saygılarımla arz ederim. …./…./…

 

 

İmza

Adı Soyadı

T.C.  Kimlik No:

Adı Soyadı      :


Ücretsiz izin bozdurma dilekçesi örneği

….. İLKÖĞRETİM OKULU  MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                      ……..

 

…/…/… tarihinde doğum yaptığımdan, 657 sayılı devlet memurları kanunun 108’nci maddesinin “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.” Hükmü gereği …./…/… tarihi ile …/…./…. tarihleri arasında ücretsiz izine ayrıldım,ancak gördüğüm lüzum üzerine bu iznimi sonlandırarak …/…/… tarihi itibariyle çalışmaya başlamak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. …./…./…

 

İmza

Adı Soyadı

 

T.C.  Kimlik No:

Adı Soyadı      :

Görev Yeri      :

Görevi             :

 

ücretsiz izin sonrası göreve başlama dilekçe örneği (indir)

İLGİLİ BAĞLANTI: Öğretmen mazeret izni dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir