Ücretsiz izin dilekçesi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ücretsiz izin dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

Öğretmen ücretsiz izin dilekçesi

İLÇE  MİLLİ  EĞİTİM  MÜDÜRLÜĞÜNE

                    ……..

 

…/…/… tarihinde doğum yaptığımdan, 657 sayılı devlet memurları kanunun 108’nci maddesinin “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.” Hükmü gereği …./…/… tarihi ile …/…./…. tarihleri arasında ücretsiz izine ayrılmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. …./…./…

 

 

T.C.  Kimlik No:

Adı Soyadı      :

Görev Yeri      :

Görevi             :

 

İmza

Adı Soyadı

 

EK : Hastane doğum belgesi.

 

Doğum sonrası ücretsiz izin dilekçesi örneği

……….  MÜDÜRLÜĞÜNE

                                ……..

 

…/…/… tarihinde doğum yaptığımdan, İş Kanunun kanununun 74’ncü maddesinin “Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.” Hükmü gereği …./…/… tarihi ile …/…./…. tarihleri arasında ücretsiz izine ayrılmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. …./…./…

 

T.C.  Kimlik No:

Adı Soyadı      :

 

İmza

Adı Soyadı

 

EK : Hastane doğum belgesi.

 

Memur ücretsiz izin dilekçesi örneği

İLÇE  MİLLİ  EĞİTİM  MÜDÜRLÜĞÜNE

            ……..

 

…/…/… tarihinde askerlik hizmetimi yerine getirmek üzere …. yer alan birliğime sevk olacağımdan 657 sayılı devlet memurları kanunun 108’nci maddesinin “Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.” Hükmü gereği …./…/… tarihinden itibaren ücretsiz izine ayrılmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. …./…./…

 

 

İmza

Adı Soyadı

EK : Askere Sevk Belgesi.

 

 

T.C.  Kimlik No:

Adı Soyadı      :

Görev Yeri      :

Görevi             :

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir