Tutanağın özellikleri nelerdir ?

tutanak özellikleri
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tutanak özellikleri

Tutanak nedir ?

Tutanak:Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belgedir.Meclisten mahkemelere,okullardan sokağa kadar her alanda kullanılan ve ihtiyaç duyulan tutanak içeriği itibariyle bir takım bilgilerin bulunmasını zorunlu kılmaktadır.

Tutanağın şekli olarak açıklanmasına geçmeden önce tutanak özelliklerine ve tutanakta bulunması gereken bilgilerin neler olduğunu açıklayacağız.

Tutanak özellikleri

Tutanağın içeriğinde bulunması gereken bilgileri hepimizin bildiği 5 N 1 K kısaltması ile açıklayabiliriz.

NE :Tutanağın konusunun ne olduğunu hazırlayacağınız tutanağa yazmanız gerekmektedir.Bu suretle tutanağın ne için düzenlendiğini kısaca açıklamanız gerekmektedir.
NEDEN, NİÇİN :Hazırladığınız tutanağı neden düzenlediğinize yer vermelisiniz.Tespit edilen olayı açıklamanız gerekmektedir.
NASIL :Bir tespit yazısı olan tutanakta yer verilen durumun nasıl tespit edildiğini ifade etmelisiniz.
NEREDE :Tutanakta mekan ve yer kavramlarını açıklamanız gerekmektedir.
NE ZAMAN:Tutanağın hangi tarihte ve saatte düzenlendiğini açıkça belirtmeniz gerekmektedir.Tutanağın bu unsurundaki eksiklik tutanağı geçersiz olması sonucu doğuracaktır.
KİM :Tutanağın kimler tarafından düzenlediğine yazılı ve imzalı bir şekilde tutanakta yer vermelisiniz.

Tutanak hazırlarken başlık olarak tutanağınızın konusunu "....TOPLANTI TUTANAĞI" veya sadece "TUTANAKTIR" şeklinde yazmanız yeterli olacaktır.

Başlığın ardından açıklamaya geçerek yukarıda ifade ettiğimiz üzere isteğe bağlı olarak "Ne zaman ve nerede" sorularının cevabını vererek tutanağı hazırlamaya başlayabilirsiniz.Örneğin; "08/10/2018 günü saat 09:00'da ... İlköğretim Okulu otoparkında"şeklinde bir başlangıç yapabilirsiniz.

Ardından tespit edilen hususa "Ne,neden,niçin" sorularını yanıtlayarak yer verebilirsiniz.Bu aşamada tutanağınızın konusu olan tespiti ifade ermeniz gerekmektedir.Örneğin "08/10/2018 günü saat 09:00'da ... İlköğretim Okulu otoparkında siyah renkli bir çanta içerisinde 5.000TL miktarında para bulunmuştur.Söz konusu para çağrılan emniyet görevlilerine teslim edilmiştir."

Ardından matbu ifadelerle tutanağınızın kapanışını yapabilirsiniz.Örneğin;Bu tutanak tarafımızdan hazırlanıp imzalanmıştır.

Tarih ve saate de ayrıca tutanak sonunda yer vermek gerekmektedir.Sonrasında tutanağın alt kısmına imza bölümü açılmalıdır ve hazır bulunanlarca imzalanması gerekmektedir.

 

TESLİM TUTANAĞI

 

08/10/2018 günü saat 09:00'da ... İlköğretim Okulu otoparkında siyah renkli bir çanta içerisinde 5.000TL miktarında para bulunmuştur.Söz konusu para çağrılan emniyet görevlilerine gerekli işlemleri yapmak üzere teslim edilmiştir. ……/……/20..… Saat:

 

TESLİM ALAN            TESLİM EDEN          TANIK 1             TANIK 2

Ad Soyad                   Ad Soyad                  Ad Soyad            Ad Soyad

İmza                              İmza                           İmza                 İmza

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir