Tüketici hakem heyetine başvuru nasıl yapılır?

Tüketici hakem heyetine başvuru nasıl yapılır ?

Tüketici hakem heyetine başvuru nasıl yapılır ?

Tüketici hakem heyetleri illerde ve bazı ilçelerde bulunmaktadır.Bu heyetler kaymakamlığa bağlı olarak çalışmaktadır.Bu nedenle başvuru yapmak için ilgili kaymakamlıkta yer alan hakem heyetine başvurmak gerekmektedir.

Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından belirlenen binalardadır. Tüketici Mahkemeleri ise illerde Adliye binalarında bulunmaktadır. Başvurular, tüketicinin ikametinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

2018 yılı için Uyuşmazlığınızın değeri;(Değerler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet sitesinden alınmıştır.)

  • 4.570 TL’nin altında ise İlçe Tüketici Hakem Heyetine,

  • 4.570 TL ile 6.860 TL arasında ise Büyükşehir statüsünde olan illerde İl Tüketici Hakem Heyetine

  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki tüketicilerin 4.570 TL ile 6.860 TL arasındaki başvuruları için İl Tüketici Hakem Heyetine

  • 6.860 TL’nin altında ise Büyükşehir statüsünde olmayan illerde İl Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirsiniz.

  • 6.860 TL’nin üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine başvurmalısınız.

E Devlet aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sayfasından Tüketici Hakem heyetine başvuru yapmak mümkündür.

Başvuruda dilekçeyle birlikte Ayıplı Mal veya Hizmette fatura, servis fişi, sözleşme…, Banka Dosya Masraflarında bankadan alınan dekont, hesap dökümü vb. belgelerle başvurulması gerekmektedir.

Önemli Not: Dilekçe ve eklerini çift nüsha olarak kayıt bürosuna teslim ediniz.

Tüketici Hakem Heyetine yapılmış olan başvuru, karşı tarafa bildirilir ve 30 gün içinde savunmasını göndermesi istenir. Gelen sonuç bir dosya şeklinde düzenlenip heyet gündemine alınır. Hakem Heyeti her 15 günde bir (ayda iki defa) toplanarak, gündeminde hazır olan tüketici başvurularını görüşür ve karara bağlar. Tüketici Hakem Heyetinden çıkan karar her iki tarafa tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açıktır.

Tüketici Hakem Heyeti kararı tarafınıza tebliğ edildikten 15 gün sonra firmaya müracaat ederek, kararın uygulanmasını isteyebilirsiniz.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra, karşı taraf kararı uygulamıyorsa icra müdürlüğüne başvurarak icra işlemi başlatabilirsiniz.

Kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesi 2018

Kredi kartı iade ihtar

Tüketici mahkemesi dava dilekçe örneği

Yapılandırma masrafı dilekçe (Tüketici H.H.)

Kredi masraf iadesi ihtarname

Dosya masrafı ihtar

Masrafı dilekçe (Tüketici H.H.)

Kredi masrafı itiraz pdf

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir