Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği cep telefonu

tüketici hakem heyeti dilekçe örneği cep telefonu
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği cep telefonu 2019

…..  KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ İL/İLÇE BAŞKANLIĞINA

ŞİKAYET EDEN            : …………. …..– T.C.NO: …..………..

ADRES                         :

ŞİKAYET EDİLEN      : X  A.Ş.  (Adres)

KONU                        : Ayıplı mal nedeniyle bedelin iadesi talebi/Ayıplı malın ücretsiz tamir ve bakımı talebi/Ayıplı malın bedelinin yasal faizi ile tarafıma iadesi talebi /Ayıplı malın yenisi ile değiştirmesi talebi(Bu seçimlik haklardan bir tanesi seçilebilir.)

AÇIKLAMALAR         :

Dava dilekçemin ekinde sunduğum faturadan anlaşılacağı üzere davalı firmadan …/…/… tarihinde bir adet … marka … … aldım.

Telefon için Telefonu kullanmaya başlamamdan kısa bir süre sonra ses iletiminde sorunlar,kullanırken donmalar meydana gelmeye başladı.Bu arızalar nedeniyle telefon işlevini yerine getirmez hale geldi.İlgili davalı firmanın servisine başvurmam üzerine telefonun tamir edildiği belirtilerek iade edildi ancak kullandığımda aynı sorunların devam ettiğini anladım.Servise tekrar başvurdum ancak bir sonuç alamadım.

6502 sayılı kanunda ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmıştır.

Şüphe yoktur ki şikayete konu … objektif olarak sahip olması gereken niteliklere sahip değildir ve bu nedenle ayıplı mal statüsündedir.

6502 sayılı kanun ayıplı malın varlığı halinde tüketicilere bir takım seçimlik haklar tanımıştır.

Bu seçimlik haklardan bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme talebim vardır;ürün sık sık arızalanmaktadır.Söz konusu maldan yararlanamamanın süreklilik arz ettiğinden kullanmadığım her gün tarafıma maddi manevi zarar vermektedir.Bunun yanında ürünün tamir edilmesinin mümkün olmadığı servise yapmış olduğum başvurular sonrasında açıkça ortadadır.

(ALTERNATİF)Bu seçimlik haklardan malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebim vardır.Servise yaptığım birden fazla başvurudan ürünün tamiri ile normal fonksiyonlarını yerine getirebilecek hale getirmesinin mümkün olmadığı anlaşılacaktır.Uzun süreli ve sonuçsuz tamir girişimleri nedeniyle üründen beklediğim faydayı elde etmem mümkün olmamıştır.

Tüm bu nedenlerle haklı talebimi yerine getirmeyen firmaya karşı  Hakem Heyetinize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEP : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer yasal mevzuat

Deliller : ……..Tic.A.Ş’ye  ait …………. tarihli fatura,……. tarihli tamir faturası,…… tarihli tamir faturası

NETİCE-İ TALEP  : Yukarıda açıklanan nedenlerle ödenen bedelin iadesine/ bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme karar verilmesini,saygılarımla arz ve talep ederim. …./…./2019

                                                                                                                      ŞİKAYET EDEN

    Ad/Soyad/imza

Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği cep telefonu indir (word)

Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği cep telefonu indir (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir